Usos i millores de la Infraestructura de Dades Espacials (IDE)

Usos i millores de la Infraestructura de Dades Espacials (IDE)

Un estudi sobre Anàlisi ambiental del territori i SIG publicat l'any 2011.

Objectiu

Identificar les dificultats d’implementació de la Infraestructura de Dades Espacials (IDE)  i determinar el grau de maduresa i utilitat dels IDE actuals, per tal de trobar un equilibri entre els geoportals i la interconnexió dels serveis web (usuari vs servidor). Presentar un portal dels catàlegs de la IDE a Catalunya, basats en els estàndards internacionals amb un enfocament participatiu Web 2.0.

Mètodes bàsics

Es tenen en compte les metadades sobre les dades i serveis, els models, la descàrrega i els serveis de processament de dades, la representació i la simbolització, i els aspectes del mercat de masses. S’ha partit d’un cas d’implementació en l’àrea de la salut en que es va emprar l’IDE regional català, i s'ha partit de la recopilació d’altres estudis.

Resultats principals

Aquest cas mostra que una de les millors implementacions regionals de IDE pot deixar de proporcionar la informació i els processos  necessaris fins i tot quan existeixen les dades que es requereixen. Diversos estudis previs reconeixen el valor de l'aplicació de la Web 2.0 i la participació dels usuaris, però pocs d'aquests estudis proporcionen una implementació real.

Conclusions

Es destaca la importància de que els IDE tinguin un enfocament participatiu Web 2.0. per tal de tenir una implementació real.