Usos de l’Observació de la Terra per la gestió de Parcs Naturals Protegits

Usos de l’Observació de la Terra per la gestió de Parcs Naturals Protegits

Un estudi publicat l'any 2018.

Objectiu

Mostrar la importància d’utilitzar les dades de teledetecció a l’hora de planificar la protecció d’espais naturals a través de 24 exemples pràctics.

Mètodes bàsics

En format de llibre gratuit i en el marc del projecte europeu ECOPOTENTIAL, es recullen els casos d’una vintena d’àrees protegides a nivell mundial que formen part del projecte ECOPOTENCIAL i que descriuen diversos escenaris on les dades d’Observació de la Terra són essencials. A més, es detallen per a cada una d’elles els serveis ecosistèmics que aporten i una descripció del tipus de bosc. Per exemple, a nivell de l’estat espanyol, es tracten els parcs de Doñana, Sierra Nevada i La Palma. També s’analitza l’ecosistema marí Mediterrani en general.

Resultats principals

A tall d’exemple, a continuació es resumeix la informació que es recull per La Palma i l’estructura de les descripcions de cada parc:

La vegetació del parc està caracteritzada per una proporció elevada d’espècies de plantes endèmiques amenaçades per l’extinció global, la qual podria implicar una pèrdua de  biodiversitat.

L’illa volcànica de La Palama és l’única illa de l’arxipèlag de les Illes Canàries que té rius permanents. Gràcies a la seves varietats d’altituds i l’aïllament a l’Oceà Atlàntic, La Palma té una gran biodiversitat. Algunes de les seves espècies  són natives i, per aquestes raons, la illa sencera es considera una Reserva de la Biosfera de l’UNESCO des de 2002 i també comprèn un Parc Nacional (Caldera de Taburiente) i diverses àrees protegides.

  1. Monitoratge del bosc i alteracions per incendis: L’illa engloba una amplia xarxa de boscos naturals, que són molt importants en la captura de la humitat dels núvols permanents que cobreixen els vessants nord i est, que  proveeix d’aigua dolça els aqüífers i els habitants de l’illa [...]. Aquest punt comprèn imatges de satèl·lit de tota la illa i colors que indiquen la concentració de masses forestals en cada una d’elles.  
  2. Hàbitat especial per les espècies endèmiques: Algunes espècies introduïdes com les cabres, conills i plantes expotiques amenacen la biodiversitat de La Palma. Des de que s’han anat perdent herbívors, a més, les plantes locals ja vigilen de protegir-se elles mateixes i poden ser fàcilment consumides per boques invasores afamades.
  3. Observació de la Terra per accedir a àrees remotes: Algunes part de la illa són simplement inaccessibles i desfavorables per als assentaments humans d’acord amb les elevades inclinacions i els inestables substrats rocosos. Aquesta restricció impedeix la precisió en mapatge i treball de camp. La teledetecció i els models que se’n generen són necessaris per estudiar aquestes àrees. Sota el projecte ECOPOTENTIAL, àrees d’aquest tipus, les seves amenaces i pertorbacions han pogut ser estudiades. Això demostra que les imatges satèl·lit es poden utilitzar per conèixer la salut dels ecosistemes i com canviaran al llarg del temps. La extensió i intensitat dels incendis forestals també poden ser gravats i estudiats. Els resultats d’aquests treballs estan sent compartir amb gestors locals i utilitzats en cursos de capacitació de l’àmbit  científic.