Una nova eina permet mesurar la qualitat dels espais verds urbans

Una nova eina permet mesurar la qualitat dels espais verds urbans

Un estudi publicat l'any 2021.

Objectiu

Desenvolupar una eina (RECITAL) per avaluar la qualitat dels espais verds urbans i que permeti entendre millor els seus efectes beneficiosos sobre la salut.

Mètodes bàsics

Àrea d'estudi (de testatge de l'eina): Barcelona.

  • Es van seleccionar tres eines d’avaluació de la qualitat existents i es van utilitzar com a referències principals per al desenvolupament de RECITAL.
  • Tria de 90 elements de qualitat rellevants i es van dividir en onze temàtiques: entorn, accés, instal·lacions, serveis, estètica i atraccions, incivisme, seguretat, ús potencial, cobertes del sòl, biodiversitat animal i biodiversitat d'aus. 

Un cop desenvolupada l'eina RECITAL, es va aplicar per caracteritzar la qualitat dels espais verds urbans a Barcelona i es va organitzar un taller de quatre dies per formar els tècnics sobre com fer enquestes mitjançant la mateixa eina.

  • Es va identificar i mostrejar els espais verds urbans. El treball de camp el va realitzar un equip format per vuit treballadors amb diferents antecedents acadèmics.
  • Es va estimar el coeficient de correlació intraclasse per avaluar la fiabilitat de cada element.

Resultats principals

Aplicant RECITAL, es va avaluar la qualitat de 149 espais verds urbans a Barcelona i els resultats obtinguts van mostrar una fiabilitat global de bona a excel·lent.

Conclusions

- L'eina ha mostrat una fiabilitat global de bona a excel·lent i diferents nivells de fiabilitat per a cada dimensió i les puntuacions de qualitat de la comunitat investigadora generades per RECITAL es poden utilitzar per investigar la rellevància dels aspectes de qualitat dels espais verds urbans per a la salut humana.

- Els planificadors urbans i els responsables polítics poden utilitzar l'eina per millorar el potencial dels espais verds urbans per atendre millor les necessitats dels seus ciutadans/es, sobretot pel que fa a la seva salut i benestar.

- RECITAL ha sigut dissenyat per adaptar-se a les característiques barcelonines, però es podria adaptar a altres escenaris a mida i ajustant alguns elements.