Un informe europeu sobre polítiques ambientals reclama sinergies entre la societat i el medi natural

Un informe europeu sobre polítiques ambientals reclama sinergies entre la societat i el medi natural

Un estudi publicat l'any 2017.

Objectiu

Indagar en què es necessita per beneficiar la natura i la societat conjuntament.

Mètodes bàsics

Aquest informe presenta alguns dels resultats claus i experiències pràctiques que es van presentar a la conferència internacional d’ALTER-Net sobre “Natura i societat: sinèrgies, conflictes, compromisos”.

Resultats principals

- Considerar els valors que dona el medi natural és essencial per a una societat i economia sostenible, però això no vol dir capitalitzar-la. La capitalització de la natura pot fer que s’oblidin els valors relacionals d’aquesta amb la gent.

- Les sinèrgies entre la natura i la societat són possibles i necessiten amb/de una col·laboració entre el sector polític i diferents nivells de governança. Els conflictes i compromisos han de ser reconeguts i adreçats.

- Les institucions europees haurien de facilitar les sinèrgies entre natura i societat. Han de poder oferir un framework coherent amb objectius compartits pels dos grans ‘actors’ implicats i que, al mateix temps mantingui certa flexibilitat per a la implementació local. La UN Sustainable Develompent Goals és un exemple de frameworks d’aquets tipus.

- L’evidència científica i una bona base de coneixement són essencials per a recolzar les decisions entorn a les interaccions entre natura i societat i per a sensibilitzar la gent.

- La ciència interdisciplinària i trans-disciplinària és necessària (a través de la participació de tots els implicats) per identificar, dissenyar i implementar solucions adaptades que poden oferir múltiples beneficis.

Conclusions

L’informe formula una crida als gestors i planificadors del medi natural per començar a construir un front comú i amb bases sòlides entre la societat i la natura.