S'obre EXOCAT, una base de dades pública per gestionar les invasions biològiques

S'obre EXOCAT, una base de dades pública per gestionar les invasions biològiques

Un estudi publicat l'any 2016.

Objectiu

Presentació del Departament de Territori i Sostenibilitat i el CREAF de la primera base de dades oberta de les espècies exòtiques presents a Catalunya, classificades segons el seu estat d’invasió. Aquesta base de dades, que té més de 1.100 espècies exòtiques registrades, forma part del projecte EXOCAT que publica informes des de 2012.

Mètodes bàsics

Fitxes i mapes de distribució. 

Resultats principals

Hi ha detectades 111 espècies (un 10% del total) que han aconseguit estendre’s pel territori i que estan catalogades com invasores. Si comparem aquestes xifres amb les del 2012 podem confirmar que les espècies catalogades com invasores s’han estabilitzat, ja que llavors eren 110, un 12% del total de 939 espècies registrades. D’altra banda, un 14% de les espècies exòtiques han arribat a establir-se però no han iniciat cap procés d’expansió. Els experts alerten que de la tercera part de les espècies només se sap que han estat introduïdes en algun moment, però es desconeix el seu estat actual.

L’escalfament global, però especialment la transformació del territori i els moviments de persones i mercaderies entre territoris, ha afavorit l’arribada i la instal·lació d’espècies exòtiques. Entre 2012 i 2016 EXOCAT ha incorporat 161 noves espècies, part de les quals poden ser considerades noves introduccions, mentre que d’altres possiblement ja hi eren però no havien estat detectades fins ara.

Les espècies exòtiques es concentren a les regions metropolitanes, litorals i prelitorals, on la gran densitat de població i la llarga tradició comercial afavoreixen l’arribada de noves espècies. A més, el clima suau i la intensa i continuada transformació del territori (urbanització, abandonament de conreus, etc.) ofereixen moltes oportunitats per què s’instal·lin.

Conclusions

El 10% de les espècies exòtiques catalogades són invasores. La base de dades d'EXOCAT suposa una eina de referència per millorar les polítiques i les mesures de gestió de les invasions biològiques.