Senyals químics que atrauen les abelles a la flor de la llengua de bou

Senyals químics que atrauen les abelles a la flor de la llengua de bou

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2011.

Objectiu

Provar si les flors de Echium vulgare tenen un paper clau en l’atracció de femelles de l’abella  Hoplitis adunca, i identificar els components de  E. vulgare que poden estar involucrats en aquesta atracció. 

Mètodes bàsics

S’ha utilitzat una combinació d’anàlisis químiques i de comportament (GC/GC–MS, PTR-MS).  Per tal de comprovar els senyals químics que poden intervenir en l’atracció de H. adunca, s’han comparat les olors de les flors fresques, el nectar, el polen i  les plantes de E. vulgare i Anchusa officinalis, una altra borraginàcea que no atreu les femelles de H. adunca.

Resultats principals

Les femelles de H. adunca són atretes per la olor de les flors de E. vulgare quan s’ofereixen davant d’un blanc o en contra de flors de A. officinalis. En canvi no són atretes per A. officinalis quan s’ofereix davant d’un blanc. L’espectre d’emissió de les dues plantes difereix marcadament, igual com els components de la flor (nèctar, pòl·len i flors senceres) dintre d’una mateixa espècie.

El pòl·len pesenta un baix alliberament de volàtils, però emeten quantitats significativament altes de volàtils de massa 55 (butanal, 1,3-butadiene, o altres volàtils de massa molecular 54) i massa 83 (hexanal, hexenols, hexenil acetats, o altres volàtils de massa molecular 82) en E. vulgare.

El nèctar produeix una emissió de l’espectre particular amb grans emissions de taxes de masses entre 109 i 123. La massa de 109 probablement correspon a 1,4-benzoquinone, un volàtil específicament mesurat en E. vulgare en altres estudis. 

L’espectre d’emissió de la flor és principalment una combinació del pòl·len i de les olors dels nèctar, i conté compostos volàtils adiccionals com el de massa 3 i massa 81. E. vulgare emet els terpens:  limonè, longiciclè, junipè, trans-cariofilè i a-humulè, que no són detectats en A. officinalis , i els monoterpens més emesos són a-pinè, junipè i limonè mentre que el terpè més emès per  A. officinalis és a-pinè. 

Conclusions

Per tal de comprendre les interaccions químiques entre el sistema E. vulgare  i H. adunca, després d’ identificar les senyals químiques cal realitzar assaigs olfactoris i de comportament amb els volàtils específics i les combinacions entre ells.