RESTOCAT: Un protocol per avaluar la recuperació dels sòls després de l'activitat minera

RESTOCAT: Un protocol per avaluar la recuperació dels sòls després de l'activitat minera

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2012.

Objectiu

Oferir un document de referència amb els procediments i les bones pràctiques en l'àmbit de la restauració de terrenys degradats degut a l'activitat minera. Facilitar al sector extractiu els coneixements tècnics necessaris per a una autoavaluació de les mesures aplicades als sòls degradats: un control de qualitat de la restautació que tingui en compte l'ús final que tindrà el terreny.

Mètodes bàsics

Tenim en compte aspectes de l'àrea degradada, com són la xarxa de drenatge, la qualitat del substrat o la la coberta vegetal, i alhora considerem les característiques de l'entorn (integració en el paisatge, connectivitat ecològica i efectes sobre la fauna local).

Resultats principals

Hem establert les fases de l'avaluació, des del disseny experimental i el treball de camp, fins la interpretació dels resultats. En els annexs del document trobareu el material necessari per fer el seguiment i autoavaluació del terreny, a més de les fitxes de identificació i caracterització de l'àrea, fitxes de camp i una presentació de les àrees restaurades dins la Xarxa Natura 2000.

Conclusions

Aquest protocol elaborat pel CREAF en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya és una eina de suport per les empreses del sector extractiu, i aporta millores tècniques i econòmiques a les tasques d'autoavaluació de les mesures que han d'aplicar en terrenys degradats.