RESTOCAT: Protocol per avaluar la restauració ecològica d’activitats extractives

RESTOCAT: Protocol per avaluar la restauració ecològica d’activitats extractives

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2019.

Objectiu

Establir un procediment d’avaluació de la qualitat de les restauracions efectuades en activitats extractives, basat en criteris científics però que estigui a l’abats dels responsables de les activitats extractives, directors facultatius i tècnics vinculats al procés de restauració, però que no tenen necessàriament una formació específica en l’àmbit de la botànica, l’ecologia o la restauració ecològica.

Mètodes bàsics

El protocol s’ha dissenyat mitjançant la participació d’un panell d’experts vinculats a empreses extractives, tècnics de l’Administració, consultors ambientals i investigadors de centres de recerca i universitats. Els membres del panell han seleccionat una sèrie d’indicadors clau i posteriorment li han atorgat un pes per tal de poder fer-ne una jerarquització.   

Resultats principals

El protocol estableix una sèrie d’indicadors clau, de fàcil mesura, així com un sistema de puntuació de les restauracions, que permet fer-ne una jerarquització, sempre comparant-lo amb un sistema de referència o objectiu, que es pot adaptar al que estableix el programa de restauració, i als canvis que puguin sorgir durant la seva implementació.

Conclusions

Aquest protocol, elaborat pel CREAF en col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, és un instrument que facilita el seguiment de la restauració però, sobretot, estableix els paràmetres bàsics que s’han de tenir en compte en l’avaluació final de les restauracions efectuades a les activitats extractives, donant així transparència i objectivitat a l’avaluació. A més, és un procediment que es pot integrar amb facilitat als sistemes de gestió ambiental voluntària de les empreses d’acord amb les normes internacionals estandarditzades com la ISO 14001 o l’EMAS. 

 

Documents relacionats