Quins carnívors trobem a les Guilleries?

Quins carnívors trobem a les Guilleries?

Un estudi publicat l'any 2021.

Objectiu

L’objectiu principal és conèixer millor quines espècies de carnívors viuen als espais d’interès natural de les Guilleries i de Savassona (els mesocarnívors, mamífers de mida mitjana, en concret) i delimitar-n’hi la presència. Es tracta d’un aspecte essencial a l’hora d’avaluar-ne l’estat de conservació. En segon lloc, l’estudi pretén informar de l’abundància de cada espècie i la tipologia d’hàbitat que fa servir més. Finalment, s’analitzen les relacions que s’esdevenen a dins de la comunitat de carnívors als àmbits espacial i temporal, així com la possible influència de l’abundància i la diversitat de petits mamífers en la seva distribució. 

Mètodes bàsics

Àrea d’estudi: les Guilleries i Savassona (la Selva i Osona, NE de Catalunya). Es centra en l’àmbit de l’Espai d’Interès Natural (EIN) de les Guilleries i l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, una superfície total de 207,8 km2. El primer està situat entre les comarques de la Selva i Osona i les províncies de Girona i Barcelona. El segon abraça la part de l’EIN Guilleries corresponent a la província de Barcelona i l’EIN Savassona, gestionat per un consorci associat a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Per dur a terme el treball de camp, els dos espais es van treballar com una sola unitat geogràfica que es va dividir en 4 sectors amb 12 quadrícules d’1,5 km de costat, disposades en forma de malla. Un total de 48 quadrícules van permetre cobrir una àrea contínua de 108 km2.

L’estudi es va basar en el fototrampeig, una tècnica no invasiva que consisteix a enregistrar mitjançant fotografia o vídeo les diferents espècies que viuen en un lloc. Durant la recerca, es van col·locar càmeres de fototrampeig repartides pel conjunt de les Guilleries, amb una separació aproximada d’un quilòmetre i mig entre elles, cosa que va permetre cobrir la major part del territori.

Aquest treball ha estat editat per la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar (Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, Universitat de Girona i Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya) i Eumo Editorial, esdevenint el primer volum de la col·lecció “Guilleries, Aigua i Territori”. Aquesta col·lecció anirà publicant els treballs d’investigadors/es sobre el patrimoni natural de les Guilleries, relacionats amb l’aigua, el territori o la biodiversitat, resultants del premi que aquesta càtedra concedeix anualment.

Resultats principals

Aquest estudi ha determinat la presència, distribució i abundància a les Guilleries de carnívors com la guineu o guilla (Vulpes vulpes) -l’espècie més estesa- i la mostela (Mustela nivalis). S’hi ha detectat un total de 9 espècies de mesocarnívors de les 13 existents actualment a Catalunya.

Entre les troballes més destacades, es constata la presència del gat fer o salvatge (Felis sylvestris), una fita interessant perquè la distribució d’aquest animal al conjunt del país encara es coneix amb poc detall. També destaca la presència de l’isard (Rupicapra pyrenaica), un herbívor que avui dia es distribueixen bàsicament pel Pirineu.

Gat fet a prop del Turó de Faig Verd (Sant Hilari Sacalm). S’observa com la línia dorsal finalitza just a l’inici de la cua, una de les característiques clau a l’hora d’identificar l’espècie 

Al primer volum de la col·lecció “Guilleries, Aigua i Territori”, es descriuen amb detall el poblament de carnívors d’aquest massís i es comparen amb els d’altres seguiments de carnívors efectuats a les mateixes Guilleries i en àrees properes, com la plana de Vic i el Montseny .

Conclusions

Les Guilleries són una regió molt interessant des del punt de vista de la biodiversitat, perquè afavoreixen la connectivitat ecològica, juntament amb la Serralada Transversal, entre el Prepirineu i el massís del Montseny. La relativament recent aparició de gat salvatge i les evidències d’una possible recuperació de la mostela al Parc Natural del Montseny, entre d’altres, ressalten la necessitat d’estudiar a fons la comunitat de carnívors de les Guilleries i relacionar els seus resultats amb els obtinguts a les àrees veïnes.

Es tracta d’un estudi exhaustiu dels mamífers de mida mitjana que aporta una visió completa i pionera d’una àrea geogràfica en què la informació encara és escassa i fragmentària en molts àmbits.