Quines perspectives de recerca hi ha actualment en els boscos mixtes d'Europa?

Quines perspectives de recerca hi ha actualment en els boscos mixtes d'Europa?

Un estudi sobre Ecologia forestal i Incendis publicat l'any 2014.

Objectiu

Establir una definició de bosc mixte que sigui comuna per a tota Europa, per facilitar els treballs de recerca comparada sobre aquests ecosistemes. D'altra banda, fer una revisió de les perspectives actuals de recerca en boscos mixtes, en les que és recomanable invertir recursos.

Mètodes bàsics

Hem revisat totes les definicions existents de boscos mixtes y la literatura sobre llur dinàmica, gestió i valorització econòmica.

Resultats principals

La definició de bosc mixte dins l'àmbit europeu és la següent: 
"Unitat forestal, excloent formacions lineals, on almenys dues espècies arbòries coexisteixen a qualsevol fase del seu desenvolupament, i comparteixen recursos (llum, aigua i/o nutrients)"

Aquests boscos poden presentar gran varietat d'estructures i patrons de composició d'espècies. Les interaccions entre elles, així com llurs proporcions poden canviar al llarg del temps. Per descriure les proporcions d’espècies d’un bosc mixte es recomana quantificar el nombre de peus o l’àrea basal de cada espècie. Tanmateix, per a objectius específics, també es poden utilitzar volum, biomassa, cobertura del dosser arbori o fracció de copa. 

Les següents línies de recerca es consideren prioritàries: (1) Interaccions d'espècies i resposta a pertorbacions (2) Concepte de densitat màxima en un bosc mixte (3) Canvi de monoconreu a bosc mixte (4) Valorització econòmica dels serveis ecosistèmics que proporcionen. Els estudis basats en anàlisis de gradients, en dissenys experimentals per parceles i en models de simulació són les aproximacions més interessants.

Conclusions

Hem aconseguit definir el concepte de "bosc mixte" per a Europa i aquesta tasca facilitarà futurs estudis comparats sobre boscos mixtes en tot l'àmbit europeu. En la situació actual, les línies de recerca més rellevants estan relacionades amb la resposta dels boscos a les pertorbacions, els canvis d'usos del sòl i els beneficis econòmics que proporcionen els boscos, entre altres temes clau.