Què fa d'una illa un refugi adequat per a un llangardaix endèmic?

Què fa d'una illa un refugi adequat per a un llangardaix endèmic?

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2020.

Objectiu

Identificar i avaluar les propietats ambientals de les illes mediterrànies que les converteixen en un hàbitat adequat per les espècies de llangardaixos endèmics. L'estudi representa una millora important en els nostres coneixements i contribueix a la conservació d'aquests llangardaixos, greumentamenaçats tant per l'expansió d'espècies continentals com per la intensitat de les pertorbacions humanes a aquestes illes.

Mètodes bàsics

Es varen avaluar les associacions ambientals de 50 espècies de llangardaixos (19 endèmiques) a 552 illes mediterrànies mitjançant métodes d’ordenació multivariants. La intensitat de les respostes de les espècies va ser avaluada mitjançant models de regressió binomials.

Resultats principals

La presència d'espècies endèmiques està positivament correlacionada amb la distància de l'illa al continent. La connectivitat de les illes també es correlaciona positivament amb una major presència de llangardaixos endèmics, però no amb la presència d'espècies continentals . A més, les dimensions de l'illa, la temperatura i la productivitat de la vegetació estan positivament correlacionades amb la presència d'espècies continentals.

En general les espècies de llangardaixos endèmiques ocupen les condicions ambientals mitjanes de l'arxipèlag, sense utilitzar tota la gamma de nínxols. Les espècies continentals solen aparèixer en posicions més perifèriques de l'espai ambiental, excepte algunes espècies  invasives.

Conclusions

Els resultats d'aquest estudi suggereixen que les poblacions de llangardaixos  endèmics podrien estar amenaçades per la presènciallangardaixos continentals a les illes. La majoria de les espècies endèmiques no  utilitzen tot el rang de nínxols disponibles dins de l'arxipèlag, especialment les grans illes amb presència de competidors i/o depredadors. Els illots satèl·lit tenen un paper clau com a refugi d'espècies endèmiques, i aquest paper depen del pel seu aïllament.t. Les grans illes són més fàcilment colonitzades per espècies continentals, actuant així com a reservoris per a la colonització secundària dels illots sanctuari.