Quatre punts en que s’haurien d’enfocar els estudis forestals per fer prediccions sobre canvi global

Quatre punts en que s’haurien d’enfocar els estudis forestals per fer prediccions sobre canvi global

Un estudi publicat l'any 2018.

Objectiu

Analitzar els “buits” que té la ciència a l’hora de fer els models predictius sobre canvi global als boscos mediterranis, la seva biodiversitat i els seus serveis ecosistèmics. En el marc dels objectius de l’últim informe de la Plataforma Intergovernamental de Biodiversitat i Serveis Ecosistèmics (IPBES).

Mètodes bàsics

Revisió sistemàtica dels estudis publicats entre 1990 i 2016 que s’enfoquen  en els canvis futurs dels ecosistemes forestals en la conca mediterrània.

Anàlisi de 163 articles (dels 2029 seleccionats i revisats de la Web of Science).

Resultats principals

Per correspondre els objectius de l’IPBES caldria focalitzar la recerca forestal en:

  • Integrar els múltiples processos ecològics que hi ha implicats i els factors de canvi que afecten als boscos a diferents escales espacio-temporals.
  • Incloure la incertesa de com canviaran aquests motors en el futur (amb una comparació de múltiples escenaris) i els possibles feedbacks entre ells.
  • Avançar en els estudis integratius que considerin les interdependències entre els components socioecològics, i no només ecològics.
  • Desenvolupar models que abastin un rang d’indicadors de biodiversitat i dels serveis ecosistèmics més ampli, de manera que es puguin avaluar els compromisos entre ells.