Qualitat dels rius de conques de muntanya mediterrània no pertorbats des de fa 25 anys

Qualitat dels rius de conques de muntanya mediterrània no pertorbats des de fa 25 anys

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2012.

Objectiu

Avaluar si els canvis en les tendències de deposició de N i S i els canvis en el clima es reflecteixen en la química dels petits rierols que drenen conques no pertorbades durant els últims 25 anys en un sistema muntanyós del nord-est d’Espanya.

Mètodes bàsics

S’utilitzen dades de química de l’aigua de 23 rierols mostrejats l’any 1981 i 1984 i novament l’any 2007 situats al Parc Natural del Montseny.  Els rius mostrejats drenen erms, boscos de faigs i boscos d’alzines en conques relativament poc pertorbades de  substrat silícic.

Resultats principals

Les deposicions de sulfats al Montseny han disminuït en un 54%, mentre que les deposicions de nitrat han incrementat (no significativament ) un 30% en aquest període. La deposició total de N s’ha estimat en un rang de 15–30 kg N ha−1 any−1 per al Nord Est d’Espanya. Aquest valor està per sobre el valor llindar (10 kg N ha−1 any−1) calculat com a símptoma de saturació del nitrogen en ecosistemes forestals d’Europa.  Les concentracions basals de sulfats han disminuït una mitjana de 47 μeq L−1 o un 29% de les concentracions de principi dels 1980. Les concentracions mitjanes de nitrats han incrementat significativament però només entre 5.5 to 8.9 μeq L−1. Malgrat les elevades deposicions de N, aquestes ecosistemes semblen estar molt lluny de la saturació del nitrogen.

L’alcalinitat i les concentracions de cations incrementen substancialment, probablement com a resultat de la disminució en la deposició de S, l’augment en l’erosió de silicats a elevades temperatures, la reducció de l’absorció de ions de la vegetació com la vegetació madura, i les condicions lleugerament més seques durant els mostrejos del 2007. Les zones de captació mostren importants canvis en la química basal en resposta als canvis en les deposicions atmosfèriques i altres canvis ambientals.

Conclusions

S’observen canvis en la química de petits rierols de conques no pertorbades, augmentant les concentracions de nitrogen i disminuint les de sulfats, com a resposta als canvis en les deposicions atmosfèriques i altres canvis ambientals durant els últims 25 anys.