Primer registre del cranc de riu americà ratllat introduït a la Península Ibèrica

Primer registre del cranc de riu americà ratllat introduït a la Península Ibèrica

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2011.

Objectiu

Identificació del cranc de riu Orconectes limosus a la Península Ibèrica.

Mètodes bàsics

Localització dels individus de cranc en un mostreig al llarg de 150m del riu Muga i detecció de restes en femtes de mustèlids.

Resultats principals

S’observen 16 individus de O.limosus i restes en les femtes de mustèlids.

Conclusions

S’identifica per primera vegada a la Península Ibèrica l’espècie de cranc de riu Orconectes limosus. La presència d’aquesta espècie exòtica podria afectar negativament la conservació d’espècies nadiues com el cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes), actualment amenaçada en moltes localitats de la Península Ibèrica.