Pla d’acció participatiu per adaptar les conques mediterrànies al canvi global

Pla d’acció participatiu per adaptar les conques mediterrànies al canvi global

Un estudi publicat l'any 2017.

Objectiu

Acordar un pla d’acció entre científics i ciutadans per adaptar les conques mediterrànies a la situació actual de canvi global. Aquest objectiu s’emmarca dins el BeWater, un projecte per gestionar conques de Xipre, Tunísia, Eslovènia i Catalunya.  

Mètodes bàsics

A Catalunya, la conca en estudi és la Tordera. Durant 4 anys, investigadores del CREAF van promoure un procés participatiu per decidir, entre diferents grups de persones, quines són les necessitats d’aquest ecosistema.   

En total, es proposen 102 opcions de gestió que es podrien adoptar en els futurs processos de planificació per al desenvolupament de cada conca. Pel cas específic de la Tordera, es redueix a 33 accions definides.

Resultats principals

Les accions que es van acordar per a la gestió de la conca catalana van ser:

  • Crear i renovar instal·lacions per consolidar i ampliar el pasturatge al bosc.
  • Generar una marca específica per comercialitzar productes de ramaderia extensiva.
  • Ampliar l’Escola de Pastors de Catalunya a la zona de la conca de la Tordera.
  • Afavorir la producció de cultius de secà.
  • Revisar el Pla d’Ordenació d’Extraccions.

[...]

Conclusions

Implicar la societat en la presa de decisions millora l’eficàcia de les estratègies de gestió de l’aigua.

Les projeccions futures de canvi climàtic per a la regió mediterrània alerten que l’augment de l’escassetat d’aigua i de les sequeres podrien afectar significativament els habitants de les diverses conques hidrogràfiques, amb pèrdues socioeconòmiques substancials i greus impactes ambientals. Es necessiten amb urgència noves estratègies de gestió de l’aigua, però també que aquestes puguin comptar amb alt grau d’acceptació per part dels afectats. Per maximitzar l’eficàcia de les solucions proposades, les comunitats locals s’han de comprometre amb aquest tipus d’estratègies i jugar un paper actiu en el seu desenvolupament.