Patrons de desforestació en diferents models d'usos del sòl

Patrons de desforestació en diferents models d'usos del sòl

Un estudi sobre Anàlisi ambiental del territori i SIG publicat l'any 2012.

Objectiu

Analitzar la variabilitat espacial i temporal dels patrons de desforestació entre els diferents models d’ocupació humana (associats a les diferents característiques d’usos del sòl determinades per la presència de poblacions indígenes o colònies en la Guayana colombiana). 

Mètodes bàsics

S’han considerat 4 tipus d’ocupació en la regió que es diferencien en una amplia gama de factors econòmics, polítics i demogràfics. S’analitzen els assentaments indígenes, els fronterers colonials, els de transició i els establerts. S’han utilitzat imatges de satèl·lit multitemporals en 3 dates diferents: 1985, 1992 i 2002, i s’han comparat la taxa i el percentatge global de desforestació, la quantitat de bosc classificada segons el patró de fragmentació (interior del bosc, de la vora del bosc, bosc amb forats i la taca de bosc), i indicadors de fragmentació diferents utilitzant l’anàlisi de mesures repetides de variància i les tendències futures potencials de desforestació.

Resultats principals

Els models d’ocupació indígena i el fronterer colonial presenten una baixa taxa de desforestació (0.04%/yr), mentre que el model establert presenta taxes elevades (3.68%/yr). Els quatre models d’ocupació generen 3 patrons de desforestació: difusa, en la qual es subdivideixen 2 subpatrons (indígena i colonial), geomètric (transició) i irregular (assentament establert). L’àrea amb el model d’assentament establert està molt fragmentat, mentre que en les àrees de transició la pèrdua forestal ha estat gradual i vinculada a activitats econòmiques associades amb l’expansió de les fronteres agrícoles.  La simulació de tendències futures assenyala que les àrees d'indígenes i colonial tenen una constant i petita pèrdua de cobertes forestals. Els altres models tenen una probabilitat de desforestació del 0,8 o més. 

Conclusions

Els resultats mostren la necessitat de tenir polítiques noves per reduir la desforestació on es considerin la variabilitat intraregional de les ocupacions humanes que es troben vinculades a les diferències en els patrons d’usos del sòl.