Nou manual per a avaluar si una espècie exòtica pot esdevenir invasora a Catalunya

Nou manual per a avaluar si una espècie exòtica pot esdevenir invasora a Catalunya

Un estudi publicat l'any 2021.

Objectiu

Posar a disposició del personal de gestió, tècnic o administrador una eina d’utilització senzilla i pràctica que permeti avaluar la capacitat potencial d’una espècie exòtica d’esdevenir invasora a Catalunya.  

Mètodes bàsics

El Sistema d’Informació d’Espècies Exòtiques de Catalunya (EXOCAT) va ser l’impulsor de la primera base de dades oberta de les espècies exòtiques presents a Catalunya, classificades segons el seu estat d’invasió. Aquesta base de dades, té més de 1.100 espècies exòtiques registrades.  

La seva nova gran aportació és la creació d’un manual que presenta el protocol d’anàlisi de riscos d’espècies exòtiques a Catalunya elaborat per als grups de plantes, animals terrestres i animals aquàtics.

Resultats principals

Al llarg del manual es descriuen tres qüestionaris d’avaluació que estan dissenyats per a cadascun dels grups d’organismes esmentats. Les preguntes estan  relacionades amb l’èxit invasor de les espècies i inclouen temes com:  

  • La biogeografia de l’espècie, en relació, per exemple a la domesticació o cultiu, amb el clima de distribució de l’espècie i amb la capacitat invasora demostrada a altres regions biogeogràfiques. 
  • La biologia i l’ecologia de l’espècie, que agrupa preguntes sobre els trets biològics de l’espècie que poden determinar-ne, d’alguna manera, l’èxit invasor. També sobre la forma de vida, el tipus de reproducció, els mecanismes de dispersió i disseminació de l’espècie i els atributs que presenta de tolerància o persistència.
  • Indirectament també inclou aspectes relacionats amb la complexitat de la gestió en cas que l’espècie esdevingués invasora. És per aquest motiu que puntua més alt les espècies aquàtiques que les terrestres, per exemple.

La suma dels punts obtinguts en la resposta a les diferents preguntes representa la valoració final de la capacitat de l’espècie avaluada d’esdevenir invasora al territori. Els resultats més elevats indiquen una probabilitat més alta que l’espècie esdevingui invasora, tal i com es veu a la taula següent:

Consulta el manual 

Conclusions

La creació d’aquest manual suposa una oportunitat per establir un protocol que puguin fer servir les persones implciades en la presa de decisions al voltant de la gestió d’espècies exòtiques i invasores. 

La intenció és que sigui un document viu, que es pugui anar revisant periòdicament per anar-lo adaptant a les diferents situacions i a l’evolució de la problemàtica de les espècies invasores a Catalunya.