Mètode per detectar els aerosols orgànics en l’aire provinents de les activitats culinàries a la ciutat

Mètode per detectar els aerosols orgànics en l’aire provinents de les activitats culinàries a la ciutat

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2012.

Objectiu

Caracterització de la composició química i de les fonts d’aerosols orgànics de partícules de matèria amb un diàmetre aerodinàmic < 1 μm, a Barcelona durant l’hivern. Presentació d’un nou mètode per identificar aerosols orgànics en l'aire provinents de cuinar i estimar les contribucions de la cuina als aerosols orgànics. Aquestes tècniques estan englobades en el marc de la campanya DAURE (Determinació de les fonts dels aerosols atmosfèrics en ambients urbans i rurals en la mediterrània occidental) a Barcelona.  Es mostra la importància de les dades d‘aquesta zona per identificar i determinar les emissions de cuinar i determinar la importància relativa d’altres aerosols orgànics.   

Mètodes bàsics

Durant el març del 2009, a les zones urbanes properes a Barcelona s’ha realitzat la campanya DAURE (Determinació de les fonts dels aerosols atmosfèrics en ambients urbans i rurals en la mediterrània occidental), en la que s’ha mesurat paràmetres atmosfèrics i de qualitat de l’aire.  També s’han mesurat els components no refrectaris de partícules de amb un diàmetre aerodinàmic < 1 μm, i el fum negre. 

Resultats principals

S’ha realitzat una factorització de matriu positiva (PMF) als aerosols orgànics de la matriu de dades mesurades per l’espectròmetre de masses d’aerosol, tant pel que fa a la massa com a dades d’alta resolució. S’han identificat 5 factors: LV-OOA (Aerosol orgànics oxigenats de baixa volatilitat), relacionats amb els aerosol orgànics regionals secundaris; SVOOA (Aerosols orgànics oxigenats semi-volàtils); HOA (hidrocarburs, relacionats amb les emissions com els aerosols orgànics); BBOA (Aerosols  orgànics de la crema de biomassa) de la calefacció domèstica o les activitats de crema de la biomassa agrícola, i COA (Aerosols orgànics de la cuina). Els LV-OOA van contribuir el 28% dels aerosols orgànics, els SV-OOA un 27%, els COA un 17%,els HOA un 16%, i els BBOA un 11%.

L’espectre de gran resolució de COA presenta signes substancials d’ions oxigenats (O: C: 0,21) mentre que l'espectre de HOA conté gairebé exclusivament contribucions d’ ions químicament reduïts (O: C: 0,03). S’assumeix que el carboni de HOA prové de combustibles fòssils, mentre que el COA i el BBOA és modern,  principalment els aerosols orgànics a Barcelona contenen una part molt alta de carboni no fòssil 59%.

Conclusions

Aquest estudi presenta un mètode per estimar els aerosols orgànics en l’aire provinents de les activitats de les cuines, basat en els marcadors de fragments de massa orgànica de m/z 55 i 57. Es destaca la importància de les activitats de cuina per la qualitat de l’aire i confirma la importància de les mesures de la composició química amb una massa gran i a gran resolució.