Mesures per afavorir els pol·linitzadors en la restauració ambiental

Mesures per afavorir els pol·linitzadors en la restauració ambiental

Un estudi publicat l'any 2019.

Objectiu

En el context actual de pèrdua d’insectes pol·linitzadors, especialment d’abelles silvestres, és primordial millorar-ne la conservació i afavorir la seva presència en totes les situacions, incloses les urbanes.

La guia que presentem en aquesta fitxa proposa mesures per fer una revegetació adient de les vores de les infraestructures viàries, que augmentaria  l’àrea que els pol·linitzadors tenen per viure i actuarien com a connector entre les  seves poblacions.

Mètodes bàsics

La guia, gratuïta i en obert, presenta quines plantes són atractives per als pol·linitzadors i, per tant, haurien d’aparèixer en la revegetació. També com crear substrats on puguin nidificar les abelles silvestres en les vores.

Resultats principals

A la guia s’hi pot trobar:

  • Un llistat de plantes per a 12 formacions vegetals de Catalunya que puguin ser plantades en els vorals de les infraestructures viàries i que siguin adients per atreure la màxima diversitat d’espècies pol·linitzadores.
  • Un mapa del territori català que implementa les llistes de plantes en una capa d’informació consultable amb eines SIG.
  • Una sèrie de pràctiques per assegurar la disponibilitat de substrats de nidificació adients per a abelles silvestres.

Conclusions

Guia per afavorir els pol·linitzadors en la restauració ambiental

Mapa amb capes SIG de plantes per afavorir els pol·linitzadors