L'extracció de biomassa pot reduir els incendis forestals

L'extracció de biomassa pot reduir els incendis forestals

Un estudi publicat l'any 2016.

Objectiu

Avaluar si extraure biomassa amb finalitats energètiques seria una pràctica beneficiosa per a la prevenció d'incendis forestals.

Mètodes bàsics

Model que reprodueix les interaccions entre el foc, la vegetació i l'extracció de biomassa en un paisatge mediterrani. L'avaluació es fa a mig termini (fins al 2050). 

Resultats principals

Es destaca l’extracció de biomassa forestal - que s'utilizarà per produir estella o pèl·lets - com un mètode que, a més de reduir els efectes dels incendis, es pot compaginar amb l’ús d’aquesta energia renovable, aportar beneficis econòmics i facilitar la gestió forestal.

Segons Regos, autor principal de l’article, la superfície cremada d’un bosc es podria veure reduïda en un 60% si l’extracció de biomassa segueix una estratègia adequada. Això no només aportaria beneficis directes sobre la zona en qüestió sinó que facilitaria molt les tasques d’extinció d’incendis i en reduirien el seu cost.

En un context on l’ús de la bioenergia està creixent, vincular aquest ús amb una política de consum de proximitat podria suplir la manca de gestió forestal en molts punts del territori. Des d'una perspectiva més àmplia, incentivar aquest tipus de gestió tant a nivell públic com privat implicaria nous models de governança a nivell local, especialment en aquelles polítiques vinculades als fons europeus de desenvolupament rural i regional (FEDER i FEADER), que són les que més potencial tenen.

Conclusions

Extreure biomassa forestal pot ser una bona font d'energia renovable alhora que permet millorar les estratègies de prevenció d'incendis. Tot això en un context on el canvi climàtic i d'usos del sòl està afavorint l'expansió dels boscos mediterranis.