Les gavines dispersen plantes invasores a les ciutats

Les gavines dispersen plantes invasores a les ciutats

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2022.

Objectiu

Demostrar que les gavines són capaces de dispersar llavors de plantes natives, però també invasores, entre les zones verdes de les ciutats a través dels seus moviments.

Mètodes bàsics

Àrea d’estudi: Barcelona ciutat.

Per a l’elaboració de l’estudi, es van analitzar els moviments espacials realitzats entre el 2018 i el 2019 d'un total de 20 gavines argentades (Larus michahellis) marcades amb dispositius GPS. Aquesta espècie de gavina és una de les més comunes a la ciutat. La seva gran plasticitat tròfica, és a dir, el fet que s'alimenti de preses situades a diferents posicions de la cadena alimentària, fa que el seu paper com a dispersadora de llavors pugui ser important.

Aquest anàlisi dels moviments diaris es va combinar amb l’anàlisi del temps que les gavines van retenir les llavors al tracte digestiu per desenvolupar models de dispersió per femta i regurgitats.

Resultats principals

Es van identificar set espècies exòtiques que són dispersades per les gavines sovint: figuera, pastura dentada, herba mora, trompet, kiwi, palmera de ventall mexicana i cuscuta.

Les gavines ingereixen les llavors de manera directa o en alimentar-se de coloms. Els resultats van indicar que més de 1.000 llavors al dia són dispersades per les gavines dins i fora dels límits de la ciutat de Barcelona. El 95% de les llavors es transporten dins de la mateixa ciutat a distàncies d'uns 700 metres. L’altre 5% restant es poden moure fins a 35 quilòmetres més enllà dels límits de la ciutat.

De les llavors que es dispersen dins de la ciutat, al voltant del 30% són dipositades en zones verdes urbanes, les quals són adequades perquè les llavors s'estableixin (zones arbustives, parcs verds i pastures urbanes).

Conclusions

Les aus poden jugar un paper fonamental en la dispersió de plantes, incloent-hi espècies exòtiques. Si aquesta dispersió ocorre a les ciutats, poden ocasionar-se problemes ecològics i econòmics relacionats amb la gestió de zones urbanes verdes, en especial quan les plantes que es dispersen són espècies invasores, cosa que afecta la biodiversitat local dels ecosistemes urbans.