Les cremes del sotabosc contribueixen a millorar la resistència dels boscos a incendis i sequeres

Les cremes del sotabosc contribueixen a millorar la resistència dels boscos a incendis i sequeres

Un estudi publicat l'any 2022.

Objectiu

Avaluar l’efecte de diferents tractaments forestals en la resistència de boscos de pinassa a sequeres i incendis. 

Mètodes bàsics

Zona d'estudi: Solsonès
Els tractaments forestals estudiats inclouen aclarides de diferent intensitat, tractament mecànic del sotabosc i crema prescrita de les restes. En tres localitats del Solsonès es va desbrossar mecànicament el sotabosc i es van fer dos tipus d’aclarida: d’alta intensitat (cobertura de capçada final del 50%) i de baixa intensitat (cobertura de capçada final del 75%). A banda, en una meitat de cada rodal es va fer una crema prescrita de les restes. Cinc anys després dels tractaments forestals s’han avaluat els efectes de la gestió sobre el risc d’incendi i la disponibilitat d’aigua per als pins dominants mitjançant simulacions a partir de dades de camp que inclouen l’estructura forestal a escala arbòria i de sotabosc. 

Resultats principals

Els tractaments forestals contribueixen en la resistència del bosc a ambdues pertorbacions en comparació a la no gestió. A més, quan el sotabosc s’ha tractat amb crema prescrita, la resistència dels boscos és major. 

Conclusions

La gestió forestal té el potencial d’incrementar la resistència dels boscos sub-mediterranis a incendis i sequeres, els beneficis de les diferents actuacions són aparents fins a cinc anys després de les actuacions. L’article ressalta la importància de gestionar el sotabosc per incrementar la resistència del bosc a pertorbacions, posant especial èmfasi en les cremes prescrites com a tractament que, en combinació d’una aclarida de l’arbrat, més contribueix a la resistència a sequeres i incendis dels boscos.