Les concentracions de nutrients a les fulles estan correlacionades amb el clima, les propietats químiques del sòl, la filogènia, la història ecològica i la contaminació

Les concentracions de nutrients a les fulles estan correlacionades amb el clima, les propietats químiques del sòl, la filogènia, la història ecològica i la contaminació

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2011.

Objectiu

Investigar l’influència de la latitud, les oscil·lacions anuals de temperatura, la temperatura mitjana anual, la precipitació mitjana anual, el tipus de bosc (caducifolis, perennes o coníferes), la distancia a àrees industrials i a poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona en les concentracions de nutrients i l'estequiometria de C:N:P de les fulles dels arbres. 

Mètodes bàsics

Examinar les concentracions de nutrients de les fulles dels arbres en 3530 parcel·les de l’Inventari Forestal de Catalunya. 

Resultats principals

La concentració de nutrients a les fulles incrementa i la relació de C:N disminueix de sud a nord. Paral·lelament augmenta la precipitació mitjana anual i disminueix la temperatura mitjana anual, el qual ja s’esperava en un clima mediterrani on la disponibilitat d’aigua és el principal factor limitant per l’absorció de nutrients. A part de la disponibilitat de l’aigua, també influeix a la productivitat el baix contingut en N:P de les fulles, reforçant la hipòtesi de la taxa de creixement. A escala regional, els resultats donen suport a la hipòtesi de sòl-edat, ja que els sòls joves dels Pirineus tenen taxes de N:P a les fulles més baixes. Les diferències en les concentracions de nutrients de les fulles i l'estequiometria són degudes en part al tipus de bosc (caducifolis, perennes o coníferes). Les concentracions de nutrients són majors en arbres caducifolis i menors en coníferes. 

Conclusions

Les concentracions de nutrients a les fulles i l’estequiometria estan correlacionades principalment amb el clima, però també tenen efecte altres factors, com les propietats químiques del sòl i la roca, la filogènia, la història ecològica i els factors antropogènics com la contaminació.