Les baldrigues endèmiques de la Mediterrània són les més capturades per accident en la pesca de palangre

Les baldrigues endèmiques de la Mediterrània són les més capturades per accident en la pesca de palangre

Un estudi publicat l'any 2017.

Objectiu

Els nostres principals objectius eren (1) caracteritzar la pesqueria de palangre demersal mediterrània espanyola; (2) determinar el grau d’interacció amb palangres per a les diferents espècies d’aus marines; (3) avaluar els factors que influeixen en els intents de les aus marines per endur-se l’esquer (pres com a indicador del risc de captures accessòries); i (4) estimar la mortalitat de captures accidentals  d’aquesta flota per a la zona d’estudi.

Mètodes bàsics

Des del 2011 fins al 2015 vam realitzar 220 viatges a bord de vaixells de palangre demersal que operen en el Mar Catalano-Balear, amb l'objectiu d'estudiar la seva interacció amb els ocells marins, així com per entendre els procediments detallats de la pesquera i els factors que podrien influir sobre les captures accidentals d’ocells marins.

A més, vam recopilar informació sobre les captures accidentals que els pescadors havien experimentat en altres moments.

Resultats principals

Vam trobar una taxa mitjana global de captures accidentals de 0,58 ocells per cada 1.000 hams (0,13−1,37, IC del 95%). Una estima molt conservadora de les captures globals d’ocells marins oscil·laria entre els 274 i els 2.198 ocells marins capturats anualment en palangres demersals de l’àrea d’estudi.

Tot i afectar a totes les espècies d’ocells marins de mida mitjana i gran, les espècies amb una major taxa de captura van ser les 3 baldrigues endèmiques de la Mediterrània: la baldriga cendrosa, la Balear i la Mediterrània (Calonectris diomedea, Puffinus mauretanicus i P. yelkouan, respectivament). La seva gran afectació segurament es deu al comportament gregari de les baldrigues i a la seva gran capacitat de busseig (de fins a 30m de fondària).

En general, els principals factors que propicien la captures accidentals van ser l’època de l’any i l’hora del dia. Altres factors influents van ser el tipus d’esquer, condicions del vent, configuració de l’engranatge (específicament, distància entre pesos), proximitat a la cria colònia i el nombre d’hams.

Conclusions

Aquest estudi demostra que la mortalitat causada pels palangres demersals és molt elevada i està posant en perill la viabilitat de les poblacions de les tres espècies de baldriga de la Mediterrània.

Per tant, cal prendre mesures urgents que facin del palangre demersal una pesqueria neta i sostenible.