Les aclarides en boscos de roure i alzina milloren el seu creixement i producció després d’un incendi

Les aclarides en boscos de roure i alzina milloren el seu creixement i producció després d’un incendi

Un estudi publicat l'any 2013.

Objectiu

Millorar l’estructura de les masses d’alzina i roure i afavorir la producció de fusta i llenyes en una zona post-incendi. Tot això, disminuint el risc d’un nou incendi.

Mètodes bàsics

  • Àrea d’estudi: Catalunya central. Les parcel·les estudiades es troben en llocs representatius de les més de 15.00 hectàrees forestals de la província de Barcelona afectades pels incendis de les dècades de 1980 i 1990.

Seguiment ecològic durant vuit anys de zones aclarides en boscos de rebrot d’alzina i roure realitzat pel CREAF i l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona i comparació amb zones no gestionades (control).

S’han utilitzat diferents pràctiques per accelerar el desenvolupament dels boscos de rebrot cap a estructures més madures, entre les quals destaca la seva conversió ca a “fustals sobre soca” o, fins i tot, en la mesures del possible, “boscos de llavor”. Aquest procés implica l’eliminació i selecció de rebrots per a disminuir la competència entre els tanys seleccionats i augmentar el seu creixement.

En el seguiment s’han avaluat: el creixement dels tanys, el creixement de nous rebrots i la producció d’aglans i l’establiment de plàntules.

Resultats principals

  • Efectes sobre el creixement dels tanys: després de la selecció, el creixement en diàmetre dels tanys seleccionats és el doble que els del control. Vuit anys després, aquest efecte continua però amb menor intensitat. Ha estat major en el roure i vessant oriental.
  • Efectes sobre el creixement de nous rebrots: els nous rebrots no arriben en promig ni a la quarta part de l’alçada dels tanys seleccionats, tot i que els més alts poden ja arribar a la meitat.
  • Efectes sobre la producció d’aglans i l’establiment de plàntules:  l’aclarida ha augmentat el nombre d’alzines i roure reproductors, fins al punt que vuits anys després seguia amb una producció del 28% més d’aglans. També el nombre de plançons ha anat augmentat un 15% cada any.

Conclusions

Les aclarides en boscos d’alzina i roure mitjançant la selecció de tanys augmenten el creixement en diàmetre i alçada dels rebrots, la producció d’aglans i el nombre de plançons.