La vegetació de la Terra acumula molts contaminants orgànics

La vegetació de la Terra acumula molts contaminants orgànics

Un estudi publicat l'any 2016.

Objectiu

Evidenciar l'acumulació de contaminants de naturalesa orgànica en la vegetació.

Mètodes bàsics

Dades recollides a partir d'articles des de 1979 a 2015 en diferents zones rurals i remotes del planeta. 

Resultats principals

Les plantes acumulen en grans quantitats contaminants orgànics persistents (COP) i hidrocarburs aromàtics policíclics (HAP). Aquests compostos deriven de productes emprats en activitats com l’agricultura, la indústria o domèstiques, i poden passar als humans a través de la ingesta dels vegetals.

Conclusions

Els contaminants derivats de diverses activitats humanes s’acumulen a les plantes de tot el món. Això pot tenir efectes directes sobre la salut humana.