La sequera modifica les taxes d'emissió de terpens en boscos mediterranis

La sequera modifica les taxes d'emissió de terpens en boscos mediterranis

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2011.

Objectiu

Avaluar l’efecte de la disminució de la disponibilitat d'aigua en el sòl durant les properes dècades pels models circulatoris globals i ecofisiològics en les taxes d’emissió de les espècies Phillyrea latifolia (aladern) i Quercus ilex (alzina), d'àmplia distribució. 

Mètodes bàsics

S’ha realitzat l’estudi en inventaris forestals d'alzinars de les Muntanyes de Prades, en sòls sotmesos a condicions de sequera (amb tractament de disminució de la humitat del sòl del 20% per l’exclusió parcial de la pluja i l’escolament). S’ha mesurat les taxes d’emissió en cada estació durant dos anys.

Resultats principals

S’observen diferències en la precipitació i la humitat del sòl (16.6% de mitjana el 2003 i un 6.4% el 2005). Entre els terpens volàtils detectats, només α_pinè i limonè són presents en quantitats detectables durant tots els períodes estudiats. Els terpens totals emesos passen de ser pràcticament zero (primavera del 2003) a 3.6 (hivern del 2005 per P. latifolia) i 58.3 μg/g pes sec any (estiu del 2003 per Q. Ilex).

S’observa una forta estacionalitat en les taxes d’emissió (és molt gran a l’estiu per ambdues espècies) i també en la composició qualitativa de les emissions. Les emissions màximes de α-pinè són a la primavera, mentre que les emissions màximes de limonè són a l’hivern. Ni les diferències interanuals pel que fa a la disponibilitat d’aigua ni el tractament d’exclusió de la pluja afecten significativament les emissions de P. latifolia. En canvi, per a Q. ilex s’observa una disminució del 17% de les emissions durant el segon any més sec, el 2005, però amb el tractament de sequera s'incrementa fins a dues i tres vegades a l’estiu del 2003 i a l’estiu del 2005, respectivament, mostrant efectes acumulatius històrics. 

Conclusions

S’observa un increment en l’emissió de monoterpens sota condicions de sequera moderada (produïda pel tractament) i una disminució en l’emissió sota condicions de sequera  severa durant el segon any. També es detecta una sensibilitat major a la sequera en Q. ilex que en P. latifolia.  

Aquests resultats ajuden a entendre el comportament dels compostos volàtils de les plantes en les condicions del mediterrani, i en la modelització d’emissions futures sota les condicions del canvi climàtic. L’ús dels models actuals pot produir sobre estimacions de les emissions a l’estiu en condicions de sequera, degut a que els algorismes utilitzats es basen només en la llum i la temperatura.