La sequera avança la fenologia del creixement primaveral del bruc d'hivern

La sequera avança la fenologia del creixement primaveral del bruc d'hivern

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2011.

Objectiu

Avaluar si els períodes prolongats de sequera previstos en les properes dècades podrien afectar el creixement a la primavera de dues espècies de matollars mediterranis, Erica multiflora i Globularia alypum.  

Mètodes bàsics

S’ha estudiat la fenologia de E. multiflora i G. alypum  en condicions experimentals de sequera per simular la sequera durant la primavera en un matollar. S’han estimat l’inici del creixement a la primavera mitjançant la presència de tiges noves, i l’acabament de la fase de creixement a l’estiu, seguint l’allargament de les tiges.     

Resultats principals

El tractament de sequera provoca un avançament del període de creixement en E. multiflora, mentre que en G. alypum no s’observa. No s’observen alteracions en el final del període de creixement en  en E. multiflora. La sequera redueix el creixement de les dues espècies, s’observa en una menor elongació de la tija.

Conclusions

Una clima més sec pot afectar no només al creixement, sinó també a la fenologia d’algunes espècies mediterrànies. Es suggereix que la reducció en l’efecte de refredament de la transpiració pot tenir efectes anàlegs a l’escalfament i provocar un avançament  del període de creixement en E. multiflora,  la fenologia de la qual ha estat descrita com a sensible a l’escalfament. L’allargament en el període de creixement no ha implicat una major productivitat.