La radiació UV i la falta d'aigua afecten algunes plantes del Mediterrani

La radiació UV i la falta d'aigua afecten algunes plantes del Mediterrani

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2012.

Objectiu

Examinar els efectes de la combinació de la radiació UV i la limitació de l’aigua en la fotosíntesis de les fulles, la conductància dels estomes, i les emissions de terpens de 4 espècies mediterrànies. 

Mètodes bàsics

S’han conreat les plàntules d’un any de 4 espècies mediterrànies  (Daphne gnidium L., Pistacia lentiscus L., Ilex aquifolium L. i Laurus nobilis L.) sota tres tractaments de UV (sense UV, amb UVA o amb radiació UVA+UVB)  i dos règims de reg (elevat i baix subministrament d’aigua) i s’han observat els efectes en fotosíntesis de les fulles, la conductància dels estomes, i les emissions de terpens.

Resultats principals

Els tractaments de UV no han afectat significativament la fotosíntesis de la fulla ni la conductància estomàtica, tot i que l’aplicació de la radiació de UVA+UVB al mes de setembre ha produït una reducció de la conductància estomàtica de la fulla en D. gnidium. La taxa de fotosíntesis de la fulla no ha diferit en els dos tractaments de reg, tot i que la conductància estomàtica ha sigut significativament més gran en les plantes més ben regades.

Els efectes de la radiació de UV sobre les emissions de terpens són específics de l’espècie, en D. gnidium s’observa una major taxa d’emissió de terpens quan creix sota condicions de radiació UVA + UVB, i en L. nobilis succeeix durant el setembre. Els tractaments de UV no han tingut un efecte significatiu en l’emissió dels terpens en I. aquifolium, però el tractament de UVB i UVA al juliol i setembre redueix les taxes d’emissió en P. lentiscus. El subministrament limitat de l’aigua redueix les taxes d’emissió en D. gnidium, incrementant les emissions en L. nobilis, i no afecta les taxes d’emissió de les altres dues espècies.

Conclusions

La radiació UV, en tractaments de UVA+UVB,  té efectes sobretot en la reducció de la conductància estomàtica i en les taxes d’emissió de terpens per algunes espècies, augmentant en D. gnidium i L. nobilis, i disminuint en P. Lentiscus. Les limitacions en el reg afecten en la taxa d’emissió de terpens diferencialment segons l’espècie, augmentant en L. nobilis i disminuint en D. gnidium.