La qualitat dels espais verds urbans pot promoure l’activitat física i reduir l’obesitat entre la ciutadania

La qualitat dels espais verds urbans pot promoure l’activitat física i reduir l’obesitat entre la ciutadania

Un estudi publicat l'any 2021.

Objectiu

Avaluar de quina manera afecten a la salut fins a 10 indicadors diferents de qualitat dels espais verds, com són l’entorn, l’accés, les instal·lacions existents, els serveis, l’estètica o la biodiversitat, entre d’altres.

Mètodes bàsics

L’estudi es basa en les respostes de més de 2.000 persones adultes participants en l'Enquesta de Salut de Barcelona (2016) i en l’avaluació de 149 espais verds urbans ubicats a la ciutat comtal.

Resultats principals

  • Un augment de l’activitat física s’associa amb una bona puntuació de les instal·lacions de l’entorn, les comoditats, l’absència d’incivitats, la biodiversitat de les aus i la qualitat general.
  • Una reducció de l’obesitat s’associa amb una bona puntuació de l’entorn, comoditats, absència d’incivitats, biodiversitat d’ocells i qualitat general.
  • L’ús dels espais verds urbans s’associa amb una bona puntuació de l’accés, estètica i atractius, seguretat, ús potencial, biodiversitat d’ocells i qualitat general.

Conclusions

Una major qualitat dels espais verds urbans a l’entorn de vida dels habitants de les ciutats s'associar amb una major probabilitat d’utilitzar aquests espais i participar en una activitat física de moderada a vigorosa i un menor risc de sobrepès/obesitat.

La rellevància de les diferents dimensions de qualitat dels espais verds urbans pot variar en funció del resultat de la salut d'interès.

Els resultats de l'estudi podrien informar els responsables de la presa de decisions urbanes sobre els aspectes rellevants de qualitat dels espais verds urbans que es podrien aplicar per augmentar l’ús d’aquests espais i maximitzar els seus potencials per promoure l’activitat física i reduir el risc de sobrepès/obesitat entre els ciutadans/es.