La pèrdua de determinades espècies d'aus a les ciutats no és cosa de l'atzar

La pèrdua de determinades espècies d'aus a les ciutats no és cosa de l'atzar

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2014.

Objectiu

Esbrinar fins a quin punt la pèrdua de biodiversitat d'aus a les ciutats es deu a que algunes espècies tenen menys tolerància que altres als ambients urbans. També, es pot predir el nivell de biodiversitat de les aus a partir del grau d'urbanització del medi.

Mètodes bàsics

Analitzem com es distribueixen les espècies d'aus a les ciutats i a les zones naturals que les envolten. També fem recerca i recol·lectem totes aquelles característiques de les aus que la bibliografia assenyala com a favorables o desfavorables per adaptar-se al medi urbà. L'eina que emprem per fer les simulacions ecològiques és un model lineal mixt (MCMC o Markov Chain Monte Carlo) i n'escollim una variant que treballa amb probabilitats bayesianes. Així observem més de 800 espècies repartides entre cinc continents.

Resultats principals

En general, el nombre d'espècies d'aus disminueix a les zones urbanitzades respecte a la perifèria, especialment quan es tracta de zones amb un grau d'urbanització molt elevat. Per exemple, els centres de les ciutats han perdut prop de la meitat de les espècies d'aus en la majoria de casos. En canvi, a zones moderadament urbanitzades, han desaparegut al voltant del 27% d'espècies. A més, comprovem que hi ha moltes espècies no s'adapten bé a cap de les ciutats observades, tot i que també n'hi ha algunes que sí són abundants a les ciutats on es troben.

Conclusions

Tot i que l'atzar juga un paper en la desaparició d'espècies d'aus en zones urbanes, la pèrdua de biodiversitat és deguda sobretot a que la majoria d'aus no té els mecanismes necessaris per adaptar-s'hi. Això és rellevant per a la gestió de la conservació perquè, si desapareixen abans les espècies que tenen unes determinades característiques i no unes altres, això tindrà més conseqüències sobre el funcionament d'un ecosistema que la pèrdua d'espècies a l'atzar.