La pèrdua de biodiversitat en els boscos redueix la seva productivitat

La pèrdua de biodiversitat en els boscos redueix la seva productivitat

Un estudi publicat l'any 2016.

Objectiu

Obtenir una visió general de les conseqüències de la pèrdua de biodiversitat a escala planetària. També plantejar els els beneficis econòmics d'integrar i promoure una gestió forestal que inclogui la conservació de la biodiversitat.

Mètodes bàsics

Per aquest estudi han treballat en 777.126 parcel·les en què s’han mesurat més de 30 milions d’arbres de 8.737 espècies diferents repartides en 44 països de tot el món. L’àrea analitzada representa la majoria dels biomes terrestres (àrees que comparteixen clima, flora i fauna). 

Resultats principals

Estimen que el valor econòmic de la biodiversitat està entre 166.000 i 490.000 milions de dòlars per any, cinc vegades superior al cost de conservar els ecosistemes. Han analitzat 777.126 parcel·les de mostreig amb 30 milions d’arbres de 8.737 espècies en 44 països de tot el món.

La reducció accelerada de la producció forestal es veuria molt beneficiada si, en lloc de potenciar els monocultius, el focus de les polítiques forestals es centrés en la barreja d’espècies. Els efectes de la reducció d’espècies varien considerablement segons les zones del planeta. Així, en àrees com l’Amazones, oest i sud-est d’Àfrica, el sud-est de la Xina, Myanmar, Nepal o l’arxipèlag malai és on la reducció de la riquesa d’espècies suposa majors pèrdues de productivitat en termes absoluts mentre aquesta reducció afecta menys en els boscos d’Amèrica del Nord, al nord-est europeu, àrea central de Sibèria, l’est d’àfrica o el sud central d’Àsia i Amèrica.

Conclusions

La pèrdua continuada de biodiversitat disminueix significativament la producció forestal. Segons les dades analitzades, el valor econòmic que suposa mantenir la biodiversitat dels boscos és cinc vegades més del que costaria prendre mesures efectives de conservació a escala global des d'un principi.