La intensificació agrícola afecta els atributs biològics de la vegetació en camps de cereals mediterranis de secà

La intensificació agrícola afecta els atributs biològics de la vegetació en camps de cereals mediterranis de secà

Un estudi publicat l'any 2011.

Objectiu

Entendre millor el paper de la complexitat del paisatge i dels sistemes de cultiu en la configuració de les comunitats de plantes.

Mètodes bàsics

Es van analitzar l’abundància relativa de diversos atributs funcionals (formes de vida, formes de creixement, espècies pol·linitzades pel vent i espècies disperses pel vent) en tres posicions de camp contrastades (límit, vora i centre) de 29 camps de cereals ecològics i 29 de cereals convencionals distribuïts en 15 localitats agràries de Catalunya.

Resultats principals

Es van identificar un total de 432 espècies. L'abundància relativa de les diferents formes de vida es relaciona principalment amb la posició al camp.

La distribució de les formes de creixement es va veure afectada principalment pel sistema de cultiu i la posició al camp. La proporció de fòrbies, per contra a la proporció de gramínies i la de les llegums, va disminuir des del centre dels camps fins als límits. Les gramínies es van afavorir en els camps convencionals, mentre que els cultius ecològics van incrementar la proporció de les herbes (fòrbies) al centre dels camps i les lleguminoses en totes les posicions. Les lleguminoses també es van veure afectades negativament per la simplificació del paisatge en els límits i les vores.

Les plantes pol·linitzades pel vent van millorar en els límits en comparació amb els camps de cultiu (centre i vora), i també es van potenciar amb l'agricultura convencional dins dels camps. L’abundància de plantes dispersades pel vent només es va veure afectada significativament per la complexitat paisatgística, independentment de la posició en el camp i del sistema de cultiu.

Conclusions

La intensificació agrícola afecta els atributs biològics de la vegetació en camps de cereals mediterranis de secà; els factors locals (sistema agrícola i posició en el camp) tenen un paper més destacat en afectar la composició funcional de la planta que el paisatge circumdant. D'aquesta manera, els factors locals són importants per a la distribució de formes de vida, de forma de creixement i del tipus de pol·linització, mentre que la complexitat paisatgística afecta principalment la proporció d'espècies dispersades pel vent.

Per tant, depenent de l’objectiu de l’estudi, és important seleccionar atributs funcionals sensibles a les diferents escales d’intensificació agrícola, sobretot perquè la complexitat del paisatge i la intensitat d’ús de la terra estan relacionades habitualment.