La gestió forestal té una major importància que el clima en la provisió dels principals serveis ecosistèmics

La gestió forestal té una major importància que el clima en la provisió dels principals serveis ecosistèmics

Un estudi sobre Ecologia forestal i Incendis publicat l'any 2020.

Objectiu

Avaluar i quantificar la provisió de serveis ecosistèmics per part de les pinedes de la Catalunya Central sota diferents escenaris climàtics i de gestió.

Mètodes bàsics

Es van definir dos escenaris climàtics, un de moderat i un de sever, amb pujades de les temperatures mitjanes per a finals de segle de fins a 2 i 4 graus (respecte als valors actuals), respectivament. També es van definir quatre itineraris o escenaris de gestió:

  • un basat en la silvicultura  que s’aplica actualment (business as usual),
  • un que busca maximitzar la producció de biomassa per a ús energètic,
  • un tercer que busca produir fusta de grans dimensions per generar productes que allarguin la seva vida útil (i per tant un major efecte de mitigació del canvi climàtic),
  • un escenari que busca adaptar els boscos al canvi climàtic.

La combinació dels dos escenaris climàtics i els quatre de gestió resultaren en vuit escenaris que es van testar en cada una de les 261 parcel·les de pinedes del Solsonès presents en el 3r Inventari Forestal Nacional.

Per avaluar la provisió futura de serveis es va utilitzar un model de simulació informàtic que fa créixer els arbres en funció de les característiques del seu entorn (clima, entorn competitiu, etc.). Els resultats d’aquest model es van combinar posteriorment amb altres models que permeten calcular, anualment i fins al 2100, la provisió de sis serveis ecosistèmics, com són el volum de fusta extret, quantitat de carboni emmagatzemat i producció de bolets comestibles.

Resultats principals

Es va comprovar que l’escenari de gestió forestal te una major importància que el clima, o fins i tot la espècie – pi roig o pinassa – en la provisió dels principals serveis. A més, no existeix cap alternativa de gestió que permeti maximitzar la provisió de tots els serveis, i per tant, potenciar-ne un o altre dependrà del context local i dels objectius que es busquen amb la gestió d’aquell bosc. Per exemple, mantenir la gestió que es realitza actualment beneficiaria la provisió d’alguns serveis com la mitigació de l'erosió del sòl en detriment d’altres com el subministrament d'aigua, fet que comportaria un increment de la vulnerabilitat d’aquests boscos enfront sequeres extremes o incendis. Així mateix, la relació entre la provisió d’alguns serveis, com per exemple la producció de fusta i la d’aigua, varia segons l’escenari de gestió i clima. Això ens indica que aquests escenaris s’han de tenir en compte a l’hora de planificar la gestió multifuncional dels boscos.

Conclusions

Aquest estudi és un dels primers en avaluar explícitament les conseqüències, a llarg termini, de l'aplicació d'estratègies alternatives de gestió forestal sobre la prestació de serveis per part dels boscos i en un context de canvi climàtic. Per tant, els resultats representen una valuosa eina per donar suport a la presa de decisions i la planificació de les estratègies de gestió més adequades per adaptar els boscos al canvi climàtic i tractar de garantir la provisió futura dels seus serveis ecosistèmics.

Documents relacionats