La flora de les comarques gironines es publica en versió digital

La flora de les comarques gironines es publica en versió digital

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2022.

Objectiu

Possibilitar la cerca per diferents camps a la base de dades, observació d’imatges i la possibilitat del préstec d'espècimens físics, la cessió d'imatges d’alta resolució i un servei d'identificació de plantes.

El Web permet fer cerques per diferents camps (nom científic, localitat, data, etc.) i, a part de les dades dels exemplar, es poden veure també les imatges dels plecs digitalitzats. Actualment es disposa de 7.000 fotografies de macroalgues marines i 4.500 fotografies de plantes vasculars, i l’objectiu és poder tenir digitalitzat en un futur proper la totalitat del material conservat en l’herbari.

Mètodes bàsics

Els exemplars que conté han estat recollits principalment per investigadors de la Universitat de Girona, però també compta amb donacions aportades per altres investigadors i amb exemplars provinents d'intercanvis amb altres herbaris. Tot plegat el configura com a punt de referència de la biodiversitat vegetal de les comarques de Girona (en medi terrestre) i de la Mediterrània occidental (en medi marí).

Resultats principals

En els últims anys l'Herbari físic s’ha complementat amb la digitalització de molts plecs amb l'objectiu de facilitar la consulta remota i minimitzar el trasllat dels plecs més vulnerables amb el risc de pèrdua o deteriorament que representa. Actualment, compta amb un total de 48.000 espècimens dels quals, aproximadament, 22.000 pertanyen a la secció de macroalgues (HGI-A) i 26.000 a la secció de plantes vasculars (HGI-PV).

Ara, amb la col·laboració de la Biblioteca de la Universitat de Girona, s'ha confeccionat el Web que actua de porta d'entrada de l'Herbari i permet consultar les col·leccions a tots els naturalistes, estudiosos i científics que hi estiguin interessats.

Conclusions

Aquesta base de dades és un referent en la conservació i la recerca de la flora de les comarques gironines, ja que conté la millor representació de la flora d’aquestes comarques. A més, ocupa el tercer lloc en el rànquing d’herbaris europeus quant a nombre de exemplars mediterranis d’algues. Per tot això, l’Herbari és un testimoni clau del patrimoni natural de les comarques de Girona, tant en medi marí com terrestre, i per tant, és cabdal per l’estudi i la conservació de la biodiversitat vegetal del territori.