La fertilitat dels sòls influeix en la capacitat que tenen els boscos de regular el clima

La fertilitat dels sòls influeix en la capacitat que tenen els boscos de regular el clima

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2014.

Objectiu

Estudiar el paper que juga la fertilitat dels sòls en la capacitat que tenen els boscos per capturar el CO2 de l'atmosfera i, per tant, de mitigar el canvi climàtic. 
A més, determinar a escala global com afecta això a la producció de biomassa forestal i quines són les diferències geogràfiques.

Mètodes bàsics

Un estudi de síntesi de 92 boscos en diferents zones climàtiques. D'una banda, les dades atmosfèriques provenen d'imatges de satèl·lit (MODIS), bases de dades climàtiques (WorldClim) i forestals globals. D'altra banda, hem recopilat la informació sobre els nutrients del sòl d'estudis publicats prèviament.

Resultats principals

Els resultats ens demostren que els boscos que no estan limitats per la disponibilitat de nutrients són capaços de segrestar aproximadament el 30% del carboni que reben de l'atmosfera quan fan la fotosíntesi.  
D’altra banda, els boscos que viuen en sòls pobres en nutrients són menys eficients en l’ús del carboni i només són capaços d’acumular el 6% del carboni fotosintetitzat.

Conclusions

Els sòls infèrtils limiten la productivitat dels boscos i redueixen llur capacitat per segrestar carboni atmosfèric. Per tant, la fertilitat del sòl influeix en la capacitat dels boscos d'esmorteir el canvi climàtic.
Una línia de recerca important és millorar els coneixements globals sobre disponibilitat de nutrients als boscos, per tal de corregir els models de predicció climàtica.