Impactes sobre la supervivència del ratpenat al Baix Montseny

Impactes sobre la supervivència del ratpenat al Baix Montseny

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2014.

Objectiu

Investigar l’efecte de les condicions climàtiques, la pertorbació humana i la densitat en la dinàmica poblacional d’una espècie de ratpenat.

Mètodes bàsics

Àrea d'estudi: Baix Montseny (Catalunya).

Es van utilitzar la tècnica de marcatge-recaptura durant 6 anys (1995–2000) per investigar sí les condicions climàtiques, la pertorbació humana i la densitat afecten les probabilitats aparents de supervivència entre les classes d’edat i sexe de la ratapinyada (Pipistrellus pipistrellus, Schreber, 1774).

L’estudi es fa fer en una colònia de maternitat situada en una escola de Santa Maria de Palautordera, prop de Barcelona. Les dades de captura i recaptura obtingudes durant l’estudi es van utilitzar per construir històries de captura individuals. Per l’anàlisi es van utilitzar les històries de captura de 561 ratpenats: 337 femelles (203 adults i 134 joves) i 224 mascles (37 adults i 187 juvenils). Degut a la forta dispersió natal entre sexes, les femelles són molt filopàtriques (permaneixen al mateix territori on van néixer) mentre que els mascles sovint es dispersen cap a altres zones (Kerth et al. 2002), les anàlisis es varen dur a terme per sexes separats.

 

Resultats principals

El nostre estudi va demostrar que la densitat d’individus de la colònia jugava un paper important en la dinàmica de la població de ratpenats i que el seu efecte diferia segons l'edat i el sexe. En particular, la pertorbació humana va causar un fort descens de la mida de la colònia degut principalment a la davallada de la supervivència aparent de les femelles adultes. En canvi, la supervivència aparent de les femelles joves va incrementar significativament quan les densitats eren baixes. D’altra banda, els mascles juvenils i adults, que es va comprovar tenien una supervivència aparent menor que les femelles, no estaven afectats per la densitat.

Tot i que els factors climàtics poden afectar notablement la dinàmica poblacional dels ratpenats insectívors, en aquest estudi, les condicions meteorològiques no van influir en les taxes de supervivència dels ratpenats.

Conclusions

Les pertorbacions naturals i antropogèniques poden afectar fortament la dinàmica poblacional d’espècies.