Guia tècnica per reduir la quantitat d'antibiòtics en el tractament de purins

Guia tècnica per reduir la quantitat d'antibiòtics en el tractament de purins

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2020.

Objectiu

Demostrar la capacitat de reducció i/o eliminació de fàrmacs i antibiòtics mitjançant les tecnologies convencionals de tractament de dejeccions ramaderes i elaborar una guia tècnica per l’assessorament del sector ramader amb els resultats.

Mètodes bàsics

Les dejeccions ramaderes són riques en nutrients, però també contenen, en menor proporció, altres compostos com fàrmacs i antibiòtics. Aquests fàrmacs administrats als animals no són totalment absorbits i metabolitzats pels mateixos i, com a conseqüència, la majoria s'excreten en l’orina o excrements, inalterats o com a metabòlits. L'aplicació d’aquestes dejeccions ramaderes sense tractar com a fertilitzants pot provocar la contaminació per fàrmacs i antibiòtics dels sòls i masses d’aigua de zones agrícoles.

En el marc d'un Projecte Demostratiu del Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020, s'ha elaborat una guia que aporta resultats d’estudis d’investigació realitzats anteriorment, així com recomenacions i estratègies de mitigació per evitar la propagació d’antibiòtics i resistències al medi ambient.

La guia ha sorgit d'una anàlisi exhaustiva i homogeneïtzació dels resultats obtinguts en estudis previs; s’ha sintetitzat i explicat de forma planera els resultats d’estudis previs publicats en revistes científiques per a fer-los assimilables a públics menys acostumats als documents científics. Les tecnologies escollides van ser:

  • Nitrificació – desnitrificació (NDN)
  • Digestió anaeròbia
  • Osmosis inversa
  • Compostatge.  

Resultats principals

La guia és de disposició lliure i es troba en dues versions, en català i castellà

També s'ha elaborat un vídeo introductori per a explicar el context els objectius principals de la guia.

Conclusions

Durant els últims anys, el sector ramader ha fet esforços molt importants per reduir el subministrament de fàrmacs i antibiòtics a la ramaderia. Tot i les millores que s’estan fent al sector ramader, els casos d’estudi presentats inclosos a l'estudi previ confirmen que es detecten concentracions destacables de fàrmacs i antibiòtics en purins de porc i fems de vaca de l’ordre de μg/L fins a mg/L. Aquestes concentracions són més altes en purins porcins, motiu pel qual és certament urgent començar a implementar bones pràctiques de gestió també en aquest aspecte.