Gestionar els boscos europeus no frenarà l’escalfament global

Gestionar els boscos europeus no frenarà l’escalfament global

Un estudi publicat l'any 2018.

Objectiu

Crear un model a partir del qual es puguin comparar les situacions de gestió forestal que plantejava l’Acord de París i comprovar si són realment efectives per frenar l’escalfament global.

Mètodes bàsics

Simulacions a partir del model plantejat a l’estudi per calcular la quantitat de carboni, energia i aigua que és atrapada o alliberada segons el tipus de gestió forestal que es fa. Mitjançant aquest model s'han comparat tres estratègies de gestió forestal que representen les diferents visions de gestió forestal que es duen a terme per mitigar el canvi climàtic a Europa.

Resultats principals

Segons el que es creia fins ara, si els boscos absorbeixen més CO2, els nivells d’aquest gas a l’atmosfera disminuiran o, com a mínim, es mantindran. No obstant això, el present estudi ha descobert que gestionar els boscos europeus amb aquest objectiu no té efectes significatius sobre el clima.

Cap opció de les estratègies forestals estudiades permet arribar a les tres metes que es planteja l’Acord de París per frenar el canvi climàtic: maximitzar el segrest de carboni, augmentar la llum solar que els boscos reflecteixen cap a l’espai i reduir la temperatura propera a la superfície.

Una gestió orientada a captar el màxim carboni de l’atmosfera requeriria convertir boscos caducifolis en boscos de coníferes i augmentar la proporció de boscos sense gestió. Amb el nou model computacional, l’equip ha calculat que aquesta opció aconseguiria retirar 7 Pg de carboni de l’atmosfera cap a l’any 2100, més del doble que si ho deixem com està actualment. Si ens centrem només en aquests termes és obvi que retirar aquesta quantitat de carboni de l’atmosfera podria “refrescar” el ambient. No obstant això, una de les autores explica que “si canviem els caducifolis per coníferes podem millorar la capacitat de segrestar CO2, però això també pot provocar altres canvis paral·lels, com fer canviar el microclima del bosc, modificar la velocitat del vent, la humitat ambiental, la formació de núvols i l’albedo, el percentatge de radiació que és capaç d’absorbir un bosc segons el color de la seva superfície”. Així doncs, aquest model de gestió forestal portaria conseqüències més enllà del segrest de carboni que “escalfarien” l’ambient i que deixarien el comptador pràcticament a zero, ni més fred ni més calent. A més, tindríem un 12% menys de producció de fusta, segons el model.

D’altra banda, una gestió enfocada a refredar la superfície de la terra, que requeriria convertir boscos de coníferes en boscos de caducifolis i augmentar la proporció de boscos gestionats com a bosc baix, donaria un petit refredament de 0,3ºC a la primavera a Escandinàvia i als Alps. Tot i això, l’efecte no seria prou fort com per notar-se a nivell global. Així mateix, seria una opció que reduiria el 25% la fusta disponible.

En el cas que es decidís fer una gestió forestal per augmentar l’albedo caldria convertir els boscos de coníferes en boscos caducifolis i reduir la proporció de boscos gestionats com a bosc alt. Això ajudaria a reflectir més radiació solar, però no hi hauria cap efecte perquè canviaria la formació de núvols, la humitat de l’atmosfera i la circulació del vent i quedaria encara més calor a la superfície. A més, el CO2 segrestat seria el mateix que el que es segresta amb una gestió com l’actual i hi hauria un 30% menys de producció de fusta.

Conclusions

Els resultats demostren que la gestió sostenible dels boscos aporta uns beneficis sobre el clima, però aquests són modestos i locals. Per tant, els autors suggereixen que la gestió forestal a Europa en les pròximes dècades no ha de prioritzar els efectes sobre el clima, sinó centrar-se en adaptar els boscos al canvi climàtic perquè siguin capaços de seguir-nos proveint dels serveis i béns que ens aporten a nivell ecològic, social i cultural.