Factors ecològics a tenir en compte per valorar la instal·lació al mar de parcs eòlics

Factors ecològics a tenir en compte per valorar la instal·lació al mar de parcs eòlics

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2022.

Objectiu

Estudiar si la instal·lació al mar de parcs eòlics pot causar grans impactes en la biodiversitat marina i la pesca, sobretot en zones d’elevada fragilitat ecològica i alt valor paisatgístic, com és el cas de les àrees marines protegides.

Mètodes bàsics

Es pren com a cas d’estudi el megaparc eòlic marí projectat a Cap de Creus i al golf de Roses, on conflueixen vuit àrees marines protegides. Per avaluar l’impacte que podria tenir la instal·lació d’aquesta infraestructura s’han revisat prop de 150 treballs d’arreu del món.

Aquesta diagnosi vol ser útil per a altres indrets de la Mediterrània i altres mars i oceans del món on conflueixin un patrimoni natural excepcional, una elevada biodiversitat, l’existència d’àrees marines protegides i unes activitats pesqueres i turístiques importants a nivell local.

S’han tingut en compte els diversos impactes que aquestes instal·lacions poden tenir sobre tota la columna d’aigua: des del plàncton fins al fons marí, i des de peixos i crustacis importants per a la pesca fins a espècies sensibles i protegides com ara balenes, dofins, tortugues i algunes aus marines.

Resultats principals

S'ha demostrat el següent:

  • Els megaparcs eòlics marins poden comportar greus riscos ambientals per al fons marí i la biodiversitat de moltes zones de la Mediterrània a causa de les particulars característiques ecològiques i socioeconòmiques i la vulnerabilitat d'aquesta mar semi-tancada.
  • El fet de presentar una plataforma continental més estreta però més heterogènia i una proporció d'espècies i hàbitats amenaçats més elevada que la de les mars d’altres zones d’Europa fa que no sigui recomanable exportar directament models com els del Mar del Nord, on s’han instal·lat moltes infraestructures d’aquest tipus.
  • El cablejat per ancorar els aerogeneradors: suposa un perill per als mamífers marins, que poden topar-hi o quedar-hi atrapats.
  • El soroll dels aerogeneradors se suma a altres sons procedents d’activitats humanes, com ara la navegació i impacta en el comportament dels mamífers marins.
  • Així mateix, aquestes plataformes surants són una font d’atracció d’espècies invasores o oportunistes, que poden alterar el fràgil balanç local de biodiversitat. Aquest fet és especialment preocupant degut a que la Mediterrània és la mar europea més afectada per l’arribada d’aquestes espècies exòtiques.
  • Per últim, degut a les seves dimensions –acostumen a mesurar més de 250 metres d’alçada-els aerogeneradors poden modificar la dinàmica de corrents atmosfèrica i oceànica locals, i disminuir la disponibilitat de nutrients per al plàncton atès que la disminució del vent fa que la columna d’aigua es barregi menys. A la llarga, això pot afectar a la producció pesquera, que a la Mediterrània ja és menor que, per exemple, a l’Atlàntic Nord o la Mar del Nord.

Conclusions

Es recomana excloure i allunyar els parcs eòlics marins de zones especialment fràgils i vulnerables ecològicament com ara les àrees marines protegides de la Mediterrània.