Es detecten contaminants en la sang de polls de flamencs del parc natural del Delta de l'Ebre

Es detecten contaminants en la sang de polls de flamencs del parc natural del Delta de l'Ebre

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2022.

Objectiu

Avaluar l’exposició de 91 microcontaminants emergents i heretats en polls de flamenc (Phoenicopterus roseus), una espècie emblemàtica del Parc Natural del Delta de l’Ebre, i els riscs potencials per a la seva supervivència.

 

Mètodes bàsics

Zona d'estudi: Delta de l’Ebre

El Delta de l’Ebre és un dels aiguamolls més importants del Mediterrani, amb una gran biodiversitat i amb una importància internacional per la conservació d’aus. No obstant això, sofreix una gran pressió mediambiental per l’agricultura intensiva i el turisme. Es van recollir mostres de sang de 50 cries de flamencs de dos mesos d’edat, l’agost del 2019. D’aquestes mostres, es van fer 3 anàlisis per detectar aquests contaminants:

  • Substàncies perfluoroalquilades (PFAS)
  • Pesticides organoclorats (OCs), bifenil policlorats (PCBs) i hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs)
  • Fàrmacs, pesticides i èsters organofosfats (OPEs)

 

Resultats principals

Les anàlisis van detectar que les cries de flamenc estan exposades a múltiples substàncies contaminants des d’una edat molt primerenca. Es van trobar concentracions entre 16,9 i 623 ng/mL, dels quals, hi ha major concentració de substàncies perfluoroalquilades , hidrocarburs aromàtics policíclics, pesticides organoclorats i bifenils policlorats. Nos obstant això, no es van detectar cap residu de fàrmacs, èsters organofosfats ni pesticides d’ús actual. L’ovo-transferència i la ingestió a través de la filtració d’organismes bentònics (algues, crustacis i altres invertebrats del fons dels aiguamolls) són les vies d’exposició més probables d’aquests contaminants als polls de flamenc.

Les substàncies perfluoroalquilades (PFAS) van ser els contaminants detectats a concentracions més elevades. Els abocaments de les plantes de tractament d’aigües residuals, els llots de depuradora, els abocadors i l’aplicació d’escumes extintors contra incendis poden ser les fonts d’exposició d’aquests compostos químics als flamencs.

També es van trobar 7 dels 16 hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs) en el 90% dels individus, sent el naftalè el més detectat, seguit del pirè. Aquesta contaminació podria venir de fonts petrogèniques i pirogèniques associades als incendis ocorreguts en la zona.

Els nivells que es van trobar de pesticides organoclorats (OCs) i binefils policlorats (PCBs) són considerats baixos i equiparables als que s’han descrit en altres aus de la zona, i per això s’atribueix a un ús històric d’aquests compostos.

 

Conclusions

Amb aquest estudi, s’observa l’exposició dels flamencs a una àmplia gamma de microcontaminants a altes concentracions des de molt joves. Això evidencia la importància de la contaminació com a amenaça per a la conservació d’aus aquàtiques.

Els nivells d’exposició a aquests contaminants químics no es van associar a alteracions en la massa corporal dels flamencs o els seus índexs de desenvolupament, tot i que són necessaris més estudis per a comprendre possibles afectacions a escala molecular.

Aquest treball posa de manifest la necessitat d’incloure estudis de biomonitorització per a avaluar l’impacte de la contaminació ambiental en la conservació de la biodiversitat.