Els sòls amb bons nutrients milloren el creixement i la reproducció dels arbres

Els sòls amb bons nutrients milloren el creixement i la reproducció dels arbres

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2011.

Objectiu

Determinar si una millora de la disponibilitat de nutrients en el sòl, particularment quan es proporcionada per fangs provinents d’una depuradora, produeix  un increment en el creixement i una major eficàcia en la producció de llavors de Pinus halepensis.

Mètodes bàsics

S’han avaluat els efectes de fertilitat del sòl en el creixement i la reproducció de P. halepensis en una pedrera de pedra calcària restaurada amb regolita calcària (parcel·les R). El substrat s’ha complementat amb una capa de sòl amb textura fina (parcel·les RS) o amb sòl provinent de fangs de depuradora (parcel·les RSS). Els tractaments s’han realitzat quan els pins tenien 7 anys, i el mostreig del creixement de l’arbre (alçada, diàmetre del troc i de la capçada) ha durat 12 anys. El mostreig de l’estat reproductiu dels arbres ha estat realitzat quan tenien 20 anys.

Resultats principals

El creixement dels pins és proporcional a la quantitat de nutrients del sòl. Després de 12 anys del tractament, la mitjana d’alçada dels arbres en les parcel·les de R, RS i RSS és de 1.5, 3.1 i 6.2 m, respectivament, i un increment del creixement basal del 76, 264 i 632%. El tractament també ha afectat l’edat d’inici de la reproducció (15, 11 i 9 anys, respectivament), el nombre mitjà de pinyes per arbre (12, 43 i 61), i la quantitat de llavors per pinya (37, 52 i 72), però no s’altera el percentatge de germinació de les llavors de pi (71,5%). El carboni orgànic del sòl incrementa proporcionalment al desenvolupament de la vegetació, contribuint a la fixació del carboni.

Conclusions

La millora de l’estat nutricional del sòl millora el creixement  dels arbres i la seva capacitat reproductiva (inici de la reproducció primerenca i augment de la mida de les llavors).