Els peixos de llacs remots s’estan “feminitzant” per la pol·lució

Els peixos de llacs remots s’estan “feminitzant” per la pol·lució

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2015.

Objectiu

Avaluar la capacitat dels contaminants atmosfèrics per alterar el sistema hormonal, en peixos i en últim terme en humans.

Mètodes bàsics

Àrea d'estudi: llacs remots de muntanya dels Pirineus i dels Tatras (Eslovàquia), Europa

Ens hem centrat en els peixos (truita, Salmo trutta) de llacs d'alta muntanya, d'una banda, perquè aquests vertebrats són més sensibles a l'efecte feminitzant dels compostos estrogènics exògens, és a dir no produïts pel mateix organisme. D'altra banda, en llacs remots com aquests, l'aire és l'única via d'entrada d'aquests compostos semi-volàtils generats per l'activitat humana, ja que són els entorns més allunyats de les fonts emissores d’aquests compostos, com les ciutats o els camps de conreu. Utilitzem una metodologia basada en com s'expressen (i en quines quantitats) els gens que estan regulats per les hormones femenines en els peixos mascles.

Resultats principals

Els llacs d’alta muntanya dels Pirineus i dels Tatras estan rebent substàncies químiques artificials que s’estan acumulant en els peixos i alteren llur sistema hormonal. Hem trobat disruptors endocrins exògens (EDCs) en la sang, el fetge i el teixit muscular dels peixos, que estan provocant que els mascles presentin característiques femenines. L’efecte d’aquestes substàncies similars a les hormones és menys perceptible en truites femelles, perquè els seus nivells naturals d’estrògens són relativament elevats. Tot i que el grau de feminització que s’ha observat no constitueix una amenaça per a la capacitat reproductiva d’aquests peixos, aquests contaminants són un problema perquè tenen un impacte durador sobre el medi ambient, ja que són molt persistents i s’acumulen al llarg de les cadenes tròfiques.

Aquests compostos també s’acumulen en els humans i el seu potencial estrogènic pot donar lloc a malformacions en el naixement, obesitat, alteracions en el metabolisme de la tiroide, entre d’altres. Es desconeixen quins són els nivells crítics d’aquesta contaminació difusa, però cal tenir-los en compte donats els casos creixents de disrupció endocrina en humans (OMS 2012).

Conclusions

S'ha detectat el primer cas en què un vertebrat es feminitza a causa de disruptors endocrins provinents exclusivament de la contaminació atmosfèrica. Aquests contaminants alteren el sistema hormonal degut al seu potencial estrogènic i es pot acumular també en humans i causar diferents patologies. Aquest estudi ens indica que és possible que aquests contaminants atmosfèrics poden tenir un efecte sobre la salut i sobre el medi natural, fins i tot a llocs ben lluny de la font emissora.