Els humans som tant culpables com el canvi climàtic del risc d’incendi forestal

Els humans som tant culpables com el canvi climàtic del risc d’incendi forestal

Un estudi publicat l'any 2016.

Objectiu

Valorar el component humà i el canvi climàtic en l'aparició d'incendis forestals.

Mètodes bàsics

Estudi dut a terme a California, el primer cop que és fa una anàlisi d'aquest tipus en un territori de tals dimensions. 

Resultats principals

El canvi climàtic afecta tant el rigor de la temporada d’incendis, com l’estructura i tipus de vegetació d’un indret, variables principals en la predicció d’incendis forestals. Tanmateix, els humans aporten un altre conjunt d’elements que influencien els focs als boscos, com són les infraestructures construïdes i la freqüència i localització de fonts d’ignició ―per exemple, cigarretes llençades o torres i cables elèctrics. La gran ocupació del territori fa que els humans siguin responsables de l’inici del 90% dels focs forestals a Califòrnia.

Entre 1999 i 2011, Califòrnia ha patit anualment danys derivats dels incendis forestals per valor de 160 milions de dòlars. A més, durant aquest període, l’estat i el Servei Forestal dels EUA s’han gastat més de 5.000 milions de dòlars en l’extinció dels incendis. En addició, s’estima que en mig segle els danys econòmics provocats pels incendis es triplicaran, i s’arribarà a pèrdues anuals de 500 milions de dòlars. “Aquest tipus de previsions són essencials pels polítics, gestors i experts en incendis forestals per definir els riscos derivats dels focs”, comenta Mann, un dels autors de l'estudi.

Conclusions

Els resultats suggereixen que les avaluacions actuals per saber on i com de freqüents seran els incendis forestals no tenen prou en compte el factor antropogènic. Això pot fer que no s’arribin a considerar totes les causes o desencadenants dels focs.