Els fangs de depuradora afecten els microartròpodes del sòl més que els microorganismes

Els fangs de depuradora afecten els microartròpodes del sòl més que els microorganismes

Un estudi sobre Ecologia funcional i Canvi Global publicat l'any 2011.

Objectiu

Estimar els efectes dels fangs d’aigües residuals, tractats amb diferents mètodes d’estabilització, sobre la qualitat biològica del sòl i avaluar la sensibilitat del metabolisme microbià del sòl i de la diversitat dels microartròpodes (que es fan servir com a indicadors).

 

Mètodes bàsics

S’ha fet un mostreig en parcel·les experimentals situades a un bosc mediterrani cremat en les quals s’ha abocat fangs a la superfície del sòl per aconseguir una dosi de 6 mg de matèria orgànica/ha. S’han utilitzat  tres tipus de fangs digerits anaeròbicament, diferenciats entre ells pel mètode de post-tractament (deshidratació, compostatge o assecat tèrmic). S’han  recollit dades referents al metabolisme microbià del sòl i s’han testat els diferents efectes dels tipus de fangs a la matèria orgànica del sòl, l’activitat microbiana i la productivitat de la planta.

Resultats principals

En qualsevol dels tres tipus de fangs s'augmenta la matèria orgànica i el nitrogen del sòl. No obstant, al fang assecat tèrmicament augmenta el coeficient metabòlic del sòl i això és un indicador de pertorbació. Un any després de la modificació del sòl, els efectes en l’activitat microbiana del sòl desapareixen. L’efecte dels fangs en la densitat i diversitat de microartròpodes no millora la qualitat del sòl. El fang fresc disminueix la densitat dels taxons més sensibles i augmenta la d'aquells que són resistents a les pertorbacions i la contaminació.

Conclusions

Els efectes dels fangs als microartròpodes del sòl són encara evidents tres anys després de la modificació del sòl. La diversitat d’invertebrats del sòl és menys resistent a les pertorbacions que el metabolisme microbià.