Els drons són una eina eficaç i econòmica per avaluar l’afectació per processionària

Els drons són una eina eficaç i econòmica per avaluar l’afectació per processionària

Un estudi publicat l'any 2019.

Objectiu

L’objectiu d’aquesta investigació és comprovar que els sistemes aeris no tripulats, els drons, són un mètode eficaç i econòmic per avaluar l’afectació per Thaumetopoea pityocampa, la processionària, en zones de bosc on la disponibilitat dels satèl·lits és limitada i les dades de camp obtinguts pels agents insuficients.

Mètodes bàsics

Els investigadors van comparar els resultats de cinc índexs obtinguts via satèl·lit que indicaven l’estat de pèrdua de fulles del bosc amb les imatges de defoliació fetes amb drons.

L’àrea d’estudi va a ser aprop de Solsona, Catalunya.  Les imatges es van obtenir amb el satèl·lit Landsat 8 al període de tardor fins a la primavera, quan l’afectació de la processionària és visible. L’índex de diferència de vegetació (dVI) derivat de Landsat 8 es va utilitzar com a indicador de detecció de canvis i es va calibrar amb les imatges dels drons.

Els índexs que van incloure a l’estudi són els següents:

Middle Infrared Wavelengths (MID)

Moisture Stress Index (MSI)

Normalized Difference Moisture Index (NDMI)

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

Normalized Burn Ratio (NBR)

Resultats principals

Els drons van encertar amb una precisió d’un 72% en un dels índexs indicadors de defoliació (Moisture Stress Index (MSI)), un percentatge d’encert molt elevat. Aquest resultat, demostra que els drons són fiables i serveixen per a millorar els mapes d’afectació per processionària en els boscos de Catalunya.

Conclusions

Els drons de moment no poden substituir als satèl·lits, però aquesta recerca demostra que sí que serveixen com a eina complementària i econòmica per a contrastar i millorar les dades obtingudes mitjançant altres vies. Un altre dels beneficis d’obtenir imatges amb dron és que els detalls no es perden, al contrari del que succeeix amb els satèl·lits.