Els compostos volàtils de les abelles solitàries atrauen els seus parasitoides

Els compostos volàtils de les abelles solitàries atrauen els seus parasitoides

Un estudi sobre Biodiversitat publicat l'any 2011.

Objectiu

Determinar l’atracció de la larva, el capoll i les restes de Osmia cornuta cap a les femelles parasitoides de Monodontomerus aeneus, i identificar els compostos volàtils potencialment involucrats en aquesta interacció.

Mètodes bàsics

Mitjançant un olfatòmetre de dos braços s’ha analitzat la capacitat d’atracció olfactiva de les pre-pupes, els capolls, les larves i les restes de la vespa O. cornuta cap a les femelles de M. aeneus. 

Resultats principals

Els resultats mostren que el capoll i les restes atrauen a les femelles de M. aeneus, les restes tenen major atractiu que les larves, i les larves junt amb les restes tenen major atracció que les restes per separat. Les femelles parasitoides no es mostren atretes per les hostes en estadi pre-pupa.  El compost volàtil majoritari que emeten els capolls és el metanol, i en les restes és l’àcid acètic. Els capolls mostren grans emissions de la majoria de compostos, incloent l’àcid acètic.  Tot i que l’àcid acètic només atrau les  femelles de M. aeneus, segurament la senyal del complex volàtil està involucrada en el procés d’atracció ja que la relació d’àcid acètic i d’acetaldehid de les restes és més atraient que altres relacions.

Conclusions

Els principals composts volàtils involucrats en la interacció d’atracció entre la vespa hoste O. cornuta i les femelles de M. aeneus són l’àcid acètic i l'acetaldehid.