Els centres de jardineria i vivers actuen com centres de distribució de planàries invasores

Els centres de jardineria i vivers actuen com centres de distribució de planàries invasores

Un estudi publicat l'any 2014.

Objectiu

Proposar mesures de prevenció per evitar l’expansió de planàries i prevenir les invasions i introduccions futures.

Mètodes bàsics

  • Àrea d’estudi: península Ibèrica.

A tot el món s’han introduït nombroses planàries tropicals (Platyhelminthes, Geoplanidae). Una d'aquestes espècies és coneguda per provocar un descens significatiu de les poblacions de cucs de terra, que es tradueixen en una reducció de les funcions ecològiques que proporcionen. A més, són un risc potencial per a altres espècies que tenen les mateixes necessitats alimentàries.

A la península Ibèrica només s’havia citat la planària Bipalium kewense Moseley, del 1878 fins al 2007. A partir d’aquest any, s’han citat quatre espècies més i s’han rebut diversos informes sobre la presència d’aquests animals en jardins particulars. En el present estudi hem:

  1. Analitzat els individus que han enviat persones no especialistes i també la presència de planàries terrestres en vivers i centres de jardineria,
  2. identificat les espècies mitjançant anàlisis morfològiques i filogenètiques moleculars, incloent representants de les àrees d'origen,
  3. revisat les fonts d'alimentació i
  4. utilitzat Species Distribution Modeling (SDM) per avaluar el risc d’introducció a les zones naturals.

Resultats principals

Els resultats han demostrat la presència d'almenys deu espècies de planàries terrestres introduïdes. El comerç internacional de plantes és l’origen d’aquestes introducció, ja que molts centres de jardineria i vivers actuen com a centres de distribució. Així mateix, la restauració del paisatge per reintroduir plantes autòctones ha facilitat la seva introducció a prop de boscos naturals i camps agrícoles.

Conclusions

La invasió de planàries podria causar importants pèrdues econòmiques a l’agricultura i danys a l’ecosistema. Cal prendre mesures sobre el comerç de plantes, que són l'origen de la major part d'aquestes introduccions, i tenir una cura especial en el tractament dels hàbitats restaurats.