Els canvis en la ramaderia tradicional han provocat que s’expandeixin els boscos dels Pirineus

Els canvis en la ramaderia tradicional han provocat que s’expandeixin els boscos dels Pirineus

Un estudi publicat l'any 2016.

Objectiu

Estudiar com ha variat el límit superior del bosc dels Pirineus en els últims 50 anys. 

Mètodes bàsics

Comparació del límit del bosc en els Pirineus catalans entre els anys 1956 i 2006. 

Resultats principals

Hi ha dos factors claus que juguen un paper important en l’avenç o retrocés d’aquest límit: el canvi dels usos del sòl (abandonament de terres i pràctiques tradicionals a causa de l’èxode rural) i el canvi climàtic.

Les zones on més s’ha desplaçat el límit del bosc són aquelles en que més han canviat els usos del sòl. Fa 50 anys hi havia més càrrega ramadera, amb un nombre de bestiar més gran i amb presència d’ovelles en transhumància, un sistema de pastures en continu moviment que mantenia el bosc a ratlla. Ara, aquesta càrrega ha disminuït i és més freqüent veure ramats de vaques, que no causen tan impacte en l’entorn.

Conclusions

Segons l’estudi, el límit del bosc ha pujat cap amunt de la muntanya una mitjana de 40 metres i la disminució de la pressió ramadera n’és un dels principals causants. Contràriament al que s’ha cregut fins ara, el canvi climàtic jugaria un paper molt menys important.