Els boscos que emmagatzemen més carboni també tenen més biodiversitat

Els boscos que emmagatzemen més carboni també tenen més biodiversitat

Un estudi publicat l'any 2018.

Objectiu

Estudiar la correlació entre els boscos amb més capacitat d’absorbir CO2  de l’atmosfera i els boscos amb major biodiversitat. En cas de correlació positiva, crear un mapa de les zones prioritàries de protecció de la península ibèrica o hotspots on coincideixen ambdues característiques.

Mètodes bàsics

Informació integrada dels Inventaris Forestals Nacionals i de l'Atles d'Ocells nidificants d'Espanya (i segon Atles d'Ocells nidificants del Québec en l'estudi del seu mapa). Els resultats s’obtenen per a dades de riquesa d’aus, riquesa d’arbres i biodiversitat en general pel que fa a l’àmbit de la biodiversitat i per patrons espacials i d’estocs de carboni per la capacitat d’emmagatzematge dels boscos.

Resultats principals

Es confirma que a Espanya els boscos que emmagatzemen més carboni són sovint els boscos on també hi resideix més diversitat d’espècies d’arbres i d’ocells forestals, i viceversa. L’equip de recerca ha pogut comprovar que un hotspot es dóna on hi ha molts arbres junts i on les espècies que hi viuen tenen estructures diferents (arbres alts, baixos, amb més branques o amb menys). Les zones de muntanya aïllades i amb fortes pendents és on hi ha més estoc de carboni i més diversitat tant d’arbres com d’ocells forestals.                   

A l’estat Espanyol, aquests boscos hotspot es troben a la costa Cantàbrica, majoritàriament a zones del País Basc, nord de Navarra, Astúries i punts de Galícia; als Pirineus, Prepirineu,  Serralada Prelitoral catalana i als Ports de Catalunya i València; més a l’interior destaquen els espais de la Sierra de Cebollera, a la Rioja, la Sierra de Grazalema, a Andalusia, la Serranía de Cuenca, a Castilla la Mancha, la Cuenca Alta del Manzanares i la Sierra de Guadarrama a Madrid.

Conclusions

Aquesta recerca pot ajudar als que prenen decisions a enfocar les polítiques de gestió del medi natural. Cal que les polítiques de conservació i gestió forestal tinguin en compte aquests dos indicadors (estocs de C i biodiversitat) i les variables que els afecten, perquè sovint l’estratègia que millori un indicador també millorarà l’altre, i es pot arribar a mesures de gestió efectives tant en matèria de conservació de la natura com de mitigació del canvi climàtic.